PROJETKOVÝ DEN – Zahrada

Den, který nás hodně bavil. Užili jsme si ho i s některými rodiči a prarodiči. Děti si mohly vybírat z dílen:
Tvorba tělocvičny – Ninja „lajna“
Co nám tu žije – VODA
Co nám tu žije – PŮDA
Králičí hop
Bosonohá stezka – tvorba
Co nám tu roste – čaj z bylinek
Sázení bylinek do záhonu
Může jít o obrázek 3 lidem a trávníku Není k dispozici žádný popis fotky. Může jít o obrázek 2 lidé Může jít o obrázek 4 lidé

CELOŠKOLNÍ VÝLET DO PARDUBIC

Celá škola vyjela na výlet do Pardubic, kde jsme se potápěli, skákali, horolezčili a skluzávkovali v aquaparku. Poté jsme navštívili zámek a s průvodkyní prošli jeho krásně zdobené komnaty.

Může jít o obrázek 13 lidem a people swimming Může jít o obrázek 2 lidem a people climbing

ŽIDOVSKÁ KULTURA.. VE TŘETÍ TŘÍDĚ

Třeťáci se letos seznamují mimo jiné i s židovskou kulturou. A tak si letos přiblížili i svátek Pesach, obdobu křesťanských Velikonoc.
Pesach letos začíná právě dnes. Je to osmidenní svátek, který se vztahuje k odchodu Židů z Egypta. Po celou dobu svátku se jí pouze nekvašené pečivo – macesy. Oslavě předchází půst prvorozených, je nutno připravit i dům, který se musí očistit od chamec (všeho kvašeného a kynutého). V předvečer svátku se koná rodinná oslava (seder), při které se předčítá Hagada (příběh o vyvedení Židů z Egypta).
My den začali židovským tancem Šabat šalom (sabat je židovská sobota, den odpočinku, kdy se nepracuje, případně se zpívá a tančí).
Před svačinkou jsme si připravili sederovou hostinu (ne vše ovšem pravé kvality) – macesy (nekynuté chleby), vejce vařená natvrdo připomínající tvrdý život v Egyptě, maror (hořké byliny, v našem případě bršlici, pampeliškové listy a medvědí česnek), víno (měli jsme připravený i pohár pro proroka Eliáše). A vlastní svačinky dětí, takže hostina obsahovala i chamec (kynuté, kvašené potraviny), což by správně nešlo.
Zkontrolovali jsme, zda prvorození drželi půst a pustili jsme se do hodování a vyprávění. Protože právě vyprávění a čtení je nedílnou součástí sederové večeře pro udržení tradice a příběhů v povědomí dalších generací.
A milí rodiče, kdybyste stáli o zážitek sederové večeře, myslím, že by Vám ji děti zvládli zprostředkovat …
A pokud čtou nějací znalci židovské kultury, budeme rádi za zpětnou vazbu, jestli máme nastudováno dobře.

Může jít o obrázek 1 osobě , jídlu a indoor

PALIČKOVÁNÍ

„Naše“ školní babička Blanka nás seznámila s dalším starým řemeslem – PALIČKOVÁNÍM – tvorbou velmi trvanlivých originálních krajek. Paličkování jsme si mohli i vyzkoušet a mnohé z nás dost zaujalo. A tak kdyby měl náhodou někdo doma hrdule, paličky či vzory po babičce a neví, co s tím, tak my si s tím rádi poradíme.

Může jít o obrázek uvnitř Může jít o obrázek 13 lidem , dítěti , sedícím lidem , stojícím lidem a indoor

Epocha matematiky… hodně venku:-)

Epochové vyučování bývá zpravidla dvou až čtyřtýdenní blok, ve kterém se žáci intenzivně zabývají jedním předmětem (český jazyk, matematika, kreslení forem v nižších ročnících, vlastivěda, přírodověda, zeměpis, přírodopis, chemie, fyzika), a to v rámci ranní výuky. U nás ve škole začíná epocha v 8:15 a končíme v 10:15. Díky intenzitě se mohou děti mnohem hlouběji ponořit do probíraného učiva, tématu a jeho atmosféry. Tato dvouhodina je dále rozdělena na rytmickou, vyučovací a vyprávěcí část, kde jsou skrze různorodé aktivity oslovovány vůle, cit a rozum.
V 1. a 2. třídě jsme teď měli epochu matematiky, kterou jsme z velké části prožili venku. Často začínáme honičkou „Červený a černý“ – kdy děti vybíhají a chytají podle výsledku určitého příkladu, tvoří „Molekule“ ze svých těl. Počítají, kolik mají oči, uší a prstů…
Venku také procvičujeme pamětně počítání, slovní úlohy a zapisujeme výsledky. Tvoříme skupiny z určitých přírodnin, které poté rozkládáme po dvou, třech čtyřech. Ve druhé třídě se soustředmí na násobkové řady – a ty vyhledáváme na lístečkách a sestavujeme, běháme je, skáčeme – na chodníku či se švihadlem a lanem, vyříkáváme je spolu s házením míče či v rytmu a kruhu předáváme rýžoové pytlíčky kamarádům.
Ve třídě pokračujeme rytmickou částí, kdy si společně po průpovědi říkáme tematické básničky, říkadla a jazykolamy, které vybíráme dle ročního rytmu. Také hrajeme na pentatonické flétničky a zpíváme.
Po rytmické části se ponoříme do samostatné či skupinové práce v pracovním sešitě. Využíváme různé pomůcky a procházíme jednotlivá prostředí Hejného matematiky.
Závěr vyučování věnujeme hodnocení, sociálním aktivitám a vypravování. V první třídě se vyprávějí pohádky, aby dětem pomáhaly upevňovat důvěru v život a uvědomit si sílu dobra a zla. Ve druhé třídě jsou to příběhy zvířat z bajek a legendy o světcích.
Pak už si jen s vděčností popřát dobrou chut, poděkovat a pustit se do dobrých svačinek…
 
 Může jít o obrázek 3 lidem , dítěti , stojícím lidem a venkovnímu  Není k dispozici žádný popis fotky.  Může jít o obrázek 2 lidem , stojícím lidem a trávníku

Setkání s Milanem Horákem

Zakládající člen Akademie waldorfské pedagogiky – Milan Horák – dnes oblíbený pedagog na waldorfském lyceu v Praze, kněz Obce křesťanů a lektor seminářů Waldorfský učitel, odkud ho známe i my – učitelé Svobodné školy, přijel do Chotěboře.
Měl zde připravené programy pro naše žáky v 6. – 7. třídě. a i ve 3. třídě – o židovských králech skrz vyprávění příběhů.
Na večerním setkání pro pedagogy, rodiče a veřejnost nám charakterizoval jednotlivá věková období z pohledu waldorfské pedagogiky a objasnil nám, co je náplní jednotlivých ročníků ZŠ a proč.
 
328991554_928572074961843_6213154512120370455_n 329358487_1320096418783361_6219503231163752296_n

Proměny areálu Horního Mlýna

               

Proměnit školní pozemek na prostor vhodný pro venkovní výuku a posílit kontakt dětí s přírodou umožnila dotační výzva 7/2019 “Přírodní zahrady” Státního fondu životního prostředí schváleným ministrem životního prostředí a výzva Kraje Vysočina “Sportoviště, klubovny a táborové základny 2022”.

Celkový záměr majitele areálu Horního Mlýna spočívá v jeho postupné regeneraci na multifunkční centrum s hygienickým a odpočinkovým zázemím pro  široké využití veřejnosti, edukační a komunitní činnosti, a proto bylo požádáno o dotaci na pořízení zázemí pro subjekt inspirovaný konceptem lesní mateřské školy a dotaci na vybudování a úpravy venkovních areálů a pozemků základní školy.

Zázemí Šalamounkův Dvoreček

Díky tomuto grantu byl pro aktivity lesního dětského klubu Šalamounkův Dvoreček pořízen altán, který umožňuje dětem z Šalamounkova Dvorečku celoročně pobývat venku, sledovat změny v závislosti na ročních obdobích, poznávat vztahy rostlin a zvířat k danému území, vnímat ekologické souvislosti a biologickou rozmanitost.

Terasa altánu poskytuje zastřešené zázemí nejenom pro dětský klub Šalamounkův Dvoreček, ale i pro širokou veřejnost. Kromě altánu mohla být v tomto areálu vybudována šopa, poskytující tolik potřebné úložné prostory.

Zahrada Horní Mlýn

Protože žáci Základní školy Svobodné školy Chotěboř a předškolní děti z dětského lesního klubu již dva roky využívají areál Horního mlýna jako zázemí pro vzdělávací aktivity v přírodě “učení se venku”, byla v rámci tohoto projektu byla vybudována přírodní zahrada, která slouží k výuce ve venkovních prostorách. Zahrada je celoročně využitelná, je rozčleněna do několika funkčních zón: hospodářská část (chov zvířat, pěstitelství), učební zóna (přírodní učebna, oddychová a pozorovací část, edukativní prvky).

O provoz a údržbu zahrady se společně s dětmi a učiteli starají členové spolku SPRSV. 

       

 

Výprava za Tutanchanomen

V rámci dějepisné epochy  navštívili žáci 4. – 5. třídy výstavu TUTANCHAMON v Brně na Výstavišti a tím se ponořili ještě hlouběji do učiva o Egyptu. Nadchlo je to, úplně! Poté  se zamýšleli i nad tím, že sny se plní… pokud jim věříme a jdeme si za nimi, jako šel archeolog Howard Carter už od svých klukovských let.

Tak se nebojme SNÍT

319176858_5467321310030497_5620424034630786392_n  319499123_5467322176697077_9001134622113560110_n

INSPIROMAT MALOTŘÍDNÍCH WALDORFSKÝCH ŠKOL

Část našeho pedagogického kolegia využila možnost zúčastnit se setkání – INSPIROMATU MALOTŘÍDNÍCH WALDORFSKÝCH ŠKOL, kdy jsme společně sdíleli s čím máme dobré zkušenosti – jako učitelé, jako školy, jak propojovat výuku (témata) spojených ročníků v epochách (co lze učit 2 ročníky zároveň, kdy učivo zařadit s ohledem na věk „skupiny“,…), jak na to, když je ve třídě více učitelů – asistent, odborný učitel. Plánovali jsme společné setkání a akce pro naše žáka (Olympiádu, Rytířskou slavnost aj..). Aby celé setkání bylo „dýchající“, prožili jsme společný workshop malování suchou křídou, tanec i zpívání.
Děkujeme všem zúčastněným školám z Čech i Slovenska, hlavně Divizně v Kuřimi, kde se celé setkání uskutečnilo.

315633699_5400943316668297_4210849566055029549_n 315854838_5400943470001615_148806566973477284_n 315868331_5400943330001629_7480809281418856353_n

Máte zájem o pravidelné informace o škole?

Formulář se odesílá, počkejte prosím...

Svobodná škola Chotěboř na Facebooku