Organizace školy

Školní rok 2021/2022:

Od 1. září 2021 jsme soukromou ZŠ zapsanou v rejstříku škol MŠMT.

 

Věkově smíšené skupiny

 • Ve skupinách máme děti 1.-7. třídy, věnují se jim tým sedmi průvodců, z toho čtyři jsou kmenoví pro konkrétní skupinu.
 • Každý rok přibíráme nové prvňáky (krom 2. a 3. třídy, kde je již plný stav, je možné přistoupit i do vyšších ročníků),  máme v plánu školu až do 9. ročníku.
 • Určitá část činností je pro všechny děti společná, na specifické aktivity se dělí do skupin podle věku, pokročilosti či zájmu. O tom, jaké má takovýto model benefity, se dočtete tady. Letos to bude nejčastěji dělení na čtyři skupiny (1.+2. třída, 3. třída, 4.+5. třída, 6.+7. třída), na některé činnosti jsou skupinky ještě více propojovány.
 • Všichni ve škole – žáci i pedagogové se navzájem znají.
 • Maximální počet dětí ve skupině na jednoho pedagoga je letos 17 – stále máme volná místa, v případě zájmu nás kontaktujte 😉

 Místo

 • Ve školním roce 2021/2022 máme učebna v prostorách SOU. Zároveň hodně času trávíme venku, hlavně v údolí řeky Doubravy – na Horním Mlýně, prostor sdílíme s Lesním klubem Šalamounkův Dvoreček.
  119672888_3133864380042880_306462847432472022_o

Provoz

 • Výuka probíhá od pondělí do pátku od  8:15 do cca 12:30 nebo 13:30 (podle stáří dítěte) na 2. stupni dvakrát týdně odpolední bloky. 
 • Do 16:00 funguje školní družina.
 • Školní den má svůj pravidelný rytmus. Žáci pracují v blocích (epochách), v nichž průvodci přihlížejí k jejich aktuálním fyzickým a psychickým potřebám a zájmům.

Stravování

 •  Obědy pro děti zajišťujeme formou rodičovské výpomoci. Jsme rádi, že můžeme poskytovat lokální, chutné a zdravé jídlo, až na výjimky vegetariánské.

Školné a financování projektu

 • Školné pro rok 2020/2021 je 3000 Kč měsíčně.
 • I přesto, že část pedagogů je zaměstnána v ZŠ Buttulova, další náklady na průvodce a provoz školy nejsou malé. Aby financování nadstandardních služeb nebylo jen na rodičích, snažíme se získat podporu i jinde, například od města, individuálních dárců i firemních sponzorů či státních i evropských grantů.

 Spolek rodičů

 • Pro zápis dítěte do Svobodné školy Chotěboř je podmínkou vstup jeho rodiče nebo zák. zástupce do Spolku pro rozvoj svobodného vzdělávání, z.s. , jehož prostřednictvím probíhá platba školného – formou členských příspěvků. Rodiče uzavírají se SPRSV řádnou smlouvu.

Máte zájem o pravidelné informace o škole?

Formulář se odesílá, počkejte prosím...

Svobodná škola Chotěboř na Facebooku