Organizace školy

Školní rok 2019/2020:

Od září 2018 jsme sdruženou alternativní třídou ZŠ Buttulova. Děti tedy už nejsou v domácím vzdělávání, ale na klasickém denním studiu.

 

Věkově smíšená skupina

 • Ve skupině máme děti 1.-5. třídy, věnují se jim tři průvodci.
 • Každý rok přibíráme nové prvňáky (přestup je možný i do 2., 3., 4. i 5. třídy),  máme v plánu školu až do 9. ročníku.
 • Určitá část činností je pro všechny děti společná, na specifické aktivity se dělí do skupin podle věku, pokročilosti či zájmu. O tom, jaké má takovýto model benefity, se dočtete tady. Letos to bude nejčastěji dělení na dvě skupiny (1.-2. tř. a 3.-5. tř.). 
 • Maximální počet dětí ve skupině na jednoho pedagoga je 15 – stále máme volná místa, v případě zájmu nás kontaktujte 😉
  img_1529

 Místo

 • Ve školním roce 2019/2020 využíváme podkrovní učebnu v ZŠ Buttulova. Zároveň hodně času trávíme venku, hlavně v údolí řeky Doubravy – na Horním mlýně, kde bychom do budoucna rádi vybudovali odpovídající zázemí pro nás a další projekty, prostor sdílíme s Lesním klubem Šalamounkův Dvoreček.

Provoz

 • Výuka probíhá od pondělí do pátku od  8:15 do cca 11:30, 12:30 nebo 13:130 (podle stáří dítěte) bez dělení na klasické vyučovací hodiny a přestávky, ale zachováváme určitý pravidelný rytmus. Žáci pracují v blocích (epochách), v nichž průvodci přihlížejí k jejich aktuálním fyzickým a psychickým potřebám a zájmům.
  cam00006

Stravování

 •  Obědy pro děti zajišťujeme formou rodičovské výpomoci. Jsme rádi, že můžeme poskytovat lokální, chutné a zdravé jídlo, až na výjimky vegetariánské.

Školné a financování projektu

 • Školné pro rok 2019/2020 je 3000 Kč měsíčně.
 • I přesto, že dva pedagogogové jsou zaměstnáni v ZŠ Buttulova, další náklady na průvodce a provoz školy nejsou malé. Aby financování nadstandardních služeb nebylo jen na rodičích, snažíme se získat podporu i jinde, například od města, individuálních dárců i firemních sponzorů či státních i evropských grantů.

 Spolek rodičů

 • Pro zápis dítěte do Svobodné školy Chotěboř je podmínkou vstup jeho rodiče nebo zák. zástupce do Spolku pro rozvoj svobodného vzdělávání, z.s. , jehož prostřednictvím probíhá platba školného – formou členských příspěvků. Rodiče uzavírají se SPRSV řádnou smlouvu.

Máte zájem o pravidelné informace o škole?

Formulář se odesílá, počkejte prosím...

Svobodná škola Chotěboř na Facebooku