Organizace školy

Školní rok 2023/2024:

Od 1. září 2021 jsme soukromou ZŠ zapsanou v rejstříku škol MŠMT.

Naším zřizovatelem je Spolek pro rozvoj svobodného vzdělávání (SPRSV).

Věkově smíšené skupiny

 • Ve skupinách máme děti 1.-9. třídy, věnuje se jim tým deseti průvodců, z toho pět jsou kmenoví pro konkrétní skupinu.
 • Každý rok přibíráme nové prvňáky.
 • Určitá část činností je pro všechny děti společná, na specifické aktivity se dělí do skupin podle věku, pokročilosti či zájmu. O tom, jaké má takovýto model benefity, se dočtete tady. Letos to bude nejčastěji dělení na pět skupin (1.+2. třída, 3. třída, 4.+5. třída, 6.-7. třída, 8.-9. třída), na některé činnosti jsou skupinky ještě více propojovány.
 • Všichni ve škole – žáci i pedagogové se navzájem znají.
 • Maximální počet dětí ve skupině na jednoho pedagoga je letos 21 – stále máme volná místa, v případě zájmu nás kontaktujte 😉

 Místo

Provoz

 • Výuka probíhá od pondělí do pátku od  8:15 do cca 12:30 nebo 13:30 (podle stáří dítěte) na 2. stupni dvakrát týdně odpolední bloky. 
 • Do 16:00 funguje školní družina.
 • Školní den má svůj pravidelný rytmus. Žáci pracují v blocích (epochách), v nichž průvodci přihlížejí k jejich aktuálním fyzickým a psychickým potřebám a zájmům.

Školné a financování projektu

 • Rodiče dětí se stávají členy SPRSV, uzavírají s námi smlouvu a platí měsíčně členské příspěvky („školné“) – i během letních prázdnin.
 • Školné pro rok 2023/2024 je 3500 Kč měsíčně + 1330 Kč měsíčně brigádné (nebo odpracovat 40 h brigád/6 měsíců/rodinu).
 • V případě, že je do školy Svobodná škola Chotěboř zapsáno více sourozenců nebo sourozenci navštěvují Dětský klub Šalamounkův Dvoreček, mají rodiče nárok na sourozeneckou slevu schválenou Valnou hromadou ze dne 30. 8. 2021 ve výši:
  200 Kč z členského příspěvku na druhé dítě,
  400 kč z členského příspěvku na třetí dítě,
  600 kč z členského příspěvku na čtvrté dítě.
 • Další náklady na průvodce a provoz školy nejsou malé. Aby financování nadstandardních služeb nebylo jen na rodičích, snažíme se získat podporu i jinde, například od města, individuálních dárců i firemních sponzorů či státních i evropských grantů.

 Spolek rodičů

 • Pro zápis dítěte do Svobodné školy Chotěboř je podmínkou vstup jeho rodiče nebo zák. zástupce do Spolku pro rozvoj svobodného vzdělávání, z.s. , jehož prostřednictvím probíhá platba školného – formou členských příspěvků. Rodiče uzavírají se SPRSV řádnou smlouvu.

Máte zájem o pravidelné informace o škole?

Formulář se odesílá, počkejte prosím...

Svobodná škola Chotěboř na Facebooku