Náš tým

KOLEGIUM
Na vzniku a chodu školy se podílí skupina lidí nadšených pro inovativní vzdělávání. Přináší své zkušenosti z různých oborů a spoluurčují směřování školy. Téměř všichni jsme rodiči dětí Svobodné školy Chotěboř.

LES_052


PRŮVODCI PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

Mgr. Dana Talácková
ředitelka školy, kmenový učitel pro 4.-5. třídu

LES_050

Vzdělání:
Gymnázium Chotěboř, Jiráskova 637 
1991-1996 UJEP Ústí nad Labem, obor učitelství pro první stupeň ZŠ

Kurzy, semináře, konference:
Lyžařský instruktorský kurz, Instruktorský kurz snowboardingu, Seminář rozvojového vzdělávání, Jazyková a metodicko-didaktická příprava učitelů pro anglický jazyk, Alternativní metody ve výuce anglického jazyka na ZŠ, Kurz komunikace v praxi pro pedagogické pracovníky, Vzdělávací program matematická prostředí v metodě Hejného, Základy Hejného vyučovací metody, Vzájemná kolegiální podpora pedagogů ZŠ s dohledem lektora – H-mat, Nebojme se učit jinak, aneb rozvoj matematické gramotnosti žáka i učitele, Letní kurz waldorfské pedagogiky (2021, Semily), v současné době student tříletého studia Waldorfský učitel.

Praxe:
1996-2021 – učitelka 1. stupně – ZŠ Smetanova, Chotěboř
od 2021 – pedagog ve Svobodné škole Chotěboř

 

Mgr. Jana Motlová

zástupce ředitele, kmenový učitel pro 3. třídu

LES_055

Vzdělání:
Gymnázium Chotěboř, Jiráskova 637 – zakončeno maturitní zkouškou (Čj, AJ, ZSV, Bi) v roce 2004
2004–2010 – Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity – Učitelství pro 1. st. ZŠ

Kurzy, semináře, konference:
Účast na Krajské konferenci k podpoře interaktivní výuky (SMART KLUB), Brno;  Seminář: Činnostní učení prvouky v 1.–3. ročníku (Tvořivá škola), Brno; Respektovat a být respektován, Kurz efektivního rodičovství;  Hurá z lavic, Badatelská činnost, Hejného matematika, Konference EVVO Jihlava, Konference Terénní výuky Praha, Nenásilná komunikace, Letní kurz waldorfské pedagogiky 2020 a 2021, Jak řešit šikanu a kyberšiknu ve Vaší škole (2021), v současné době student tříletého studia Waldorfský učitel.

Praxe:
2010-2012 – učitelka na 1. st. ZŠ Milénova, Brno
2016-2017 – pedagog (asistent) Svobodná škola Chotěboř, zakládající člen
2019-2020 – Průvodce Dětského klubu Šalamounkův Dvoreček (lesní klub inspirovaný waldorfskou pedagogikou)
2019-dosud – lektor Chaloupky, o.p.s.
člen kolegia od založení Svobodné školy Chotěboř
od 2020 – pedagog ve Svobodné škole Chotěboř

 

Mgr. Magda Hübnerová 
kmenový učitel pro 1.-2. třídu, organizace slavností

LES_054

 

Vzdělání:

1995 – 2001 Gymnázium Chotěboř, Jiráskova 637
2001 – 2008 PedF UK v Praze, Učitelství ČJL a ZSV

Kurzy, semináře, konference:

2012 – Respektovat a být respektován 
2015 InoEduFest – ZŠ Stross, Praha
2016 – 2017 – Seminář waldorfské pedagogiky pro první sedmiletí
2017 – 2020 – Akademie waldorfské pedagogiky, seminář Waldorfský učitel
2018 a 2019 – Letní škola WP v Semilech
2020 –  Nenásilná komunikace s Helenou Kurzweilovou

Praxe:

2006 – 2011 – vedoucí na letních táborech pro děti s hendikepem, Sdružení rodičů a přátel post. dětí Jablonec nad Nisou
2008 – 2009 – EDUCANET – Gymnázium a technické lyceum, třídní učitelka 1. ročníku (předměty ČJL, ZSV, VV)
2009 – 2016 – Česká školní inspekce, referentka oddělení vzdělávání
2016 – 2018 – Studio Paleta, lektorka waldorfského dětského klubu Hnízdo, organizace letních příměstských táborů 
od r. 2016 – člen kolegia Svobodné školy Chotěboř
2018 – současnost – učitelka Svobodné školy Chotěboř, zakládající člen

 

Ing. Jakub Hübner, Ph.D.
kmenový učitel pro 2. stupeň

LES_053

Vzdělání:
Gymnázium Chotěboř, Jiráskova 637 – zakončeno maturitní zkouškou (Čj, AJ, F, M) v roce 2000
2000-2007 – FJFI ČVUT KFE – inženýrský program
2007-2014 – FJFI ČVUT KFE – doktorský program – Simulace vyzařování z horkého plazmatu
2017-2021 UPOL Pedagogická fakulta – Doplňující pedagogické studium zaměřené na přípravu učitelů 2. st. ZŠ a SŠ

Kurzy, semináře, konference:
2015 – InoEduFest, ZŠ Štross, Praha
2015 – 2016 – seminář Netradiční a praktické vzdělávání učitelů, ZŠ Štross, Praha
2018 – 2019 – seminář Jak dělat jinak 2. stupeň ZŠ, Institut pro podporu inovativního vzdělávání, Praha
2020 – Nenásilná komunikace
2020 a 2021 – letní kurz waldorfské pedagogiky, Semily

V současné době student tříletého studia Waldorfský učitel.

Praxe:

2007 – 2020 – výzkumný pracovník Ústav fyziky plazmatu AV ČR
2014 – 2016 – výzkumný pracovník FBMI ČVUT
od 2018 – výzkumný pracovník FJFI ČVUT
od r. 2016 – člen kolegia Svobodné školy Chotěboř
od 2020 – pedagog ve Svobodné škole Chotěboř, zakládající člen

 

Mgr. Barbora Pelikánová Borská
lektor cizích jazyků, asistent v 1. a 2. třídě

LES_059

Velkou část dětství prožila na Vysočině (Horní Sokolovec a Dolní Mlýn), r. 1981 emigrovala s rodiči do Švýcarska, žila a pracovala v mnoha koutech světa. 

Vzdělání:
 
1994 – ukončeno studium Politická věda na Ženevské Univerzitě

Kurzy, semináře, konference:
Letní kurz waldorfské pedagogiky (2020, 2021)

Praxe:
aktivní znalost jazyků: angličtina, francouzština, němčina, španělština
1995 – 1999 – lektor potápění (Sri Lanka, Thajsko, Honduras, Mexiko)
1999 – 2004 – organizátorka seminářů MCI a International Baccalaureat Organisation, Ženeva
od r. 2020 – pedagog Svobodné školy Chotěboř

 

 

Jana Vaňková
asistentka 4.-5. třída

LES_058

Vzdělání:
1999 – 2003 Střední škola ekonomiky a cestovního ruchu, Žďár nad Sázavou

Kurzy, semináře:
2012 – Sportovní a rekondiční masáže, Dornova metoda
2013 – Kurz Nevýchova
2021 – 2022  Asistent pedagoga
2022 – Letní kurz waldorfské pedagogiky

Praxe:
2003 – 2012 – manažerská práce v oddělení obchodu, marketingu, personálním 
2012 – 2018 – masáže a terapie 
2017 – 2019 – ošetřovatel koní a jezdec včetně práce a trénování jezdecké školičky, členů jezdeckého klubu a tábory u koní 
2019 – 2021 – manažerská práce v oddělení personálním, IT a správy majetku 
2021 – dosud – asistentka pedagoga ve Svobodné škole Chotěboř 

 

Mgr. Jitka Vrbová

kmenový učitel pro 2. stupeň

 

Vzdělání:

Gymnázium Žďár nad Sázavou – zakončeno maturitní zkouškou (Čj, ŠpJ, ZSV, Bi) v roce 2002
2002 – 2006 – UP Olomouc, Pedagogická fakulta, obor Učitelství 2. stupně (český jazyk) a speciální pedagogika (psychopedie, somatopedie)
2003 – 2007  – UP Olomouc, Pedagogická fakulta, obor Učitelství 2. stupně (přírodopis)
 
Kurzy, semináře, konference:
2008 – keramické kurzy
2020 –  Nenásilná komunikace s Helenou Kurzweilovou
2022 – Konference VYKEV (Učím o klimatu)
2023 – Letní kurz waldorfské pedagogiky, Semily
 
Praxe:
2003 – 2007 – osobní asistence v organizaci Trend vozíčkářů Olomouc
2007 – 2020 – ZŠ a PŠ Chotěboř, Hradební 529 – učitelka Praktické školy jednoleté
2012 – 2021 – Babiččin dvoreček Licibořice – lektor vzdělávacích programů pro MŠ i ZŠ
2021 – 2023 – koordinátor Centra Šalamounek – Chotěboř
od 2023 – pedagog 2. st Svobodné školy Chotěboř
 

Mgr. Hana Nováková

učitel pro 2. stupeň

 Vzdělání:

 
 
Kurzy, semináře, konference:
 
2023 – Letní kurz waldorfské pedagogiky, Semily
 
Praxe:
 
od 2023 – pedagog 2. st Svobodné školy Chotěboř
 
 

Mgr. Renata Aydin
specializace na výuku cizích jazyků

 

 

Bc. Lucie Pešková

odpolední družina

LES_051

Vzdělání:
Gymnázium Chotěboř, Jiráskova 637 – zakončeno maturitní zkouškou v roce 1993
1994-1998 – Pedagogická fakulta Univerzita Karlova Praha – ČJ a ZSV
2006 – Univerzita Palackého Olomouc Fakulta tělesné kultury – Pedagog volného času
2008-2012 – Filozofická fakulta Univerzita Karlova Praha, Pedagogika – Andragogika a personální řízení 
2009-2011 – NIDM MŠMT – Pedagog volného času
2016-dosud – Filozofická fakulta Univerzita Karlova Praha, Pedagogika a Sociální pedagogika – navazující magisterské studium

Praxe:
1997-2001 – redaktor časopisu Ekolist
1996-2007 – členka redakční rady měsíčníku Chotěbořské Echo
2002-2017 – Pedagog volného času, Junior DDM – SVČ, Chotěboř
2008-2011 – Člen realizačního týmu Studium pedagogiky volného času, NIDM MŠMT
2009-2012 – Lektor projektu Dětské lesní centrum Dvoreček, Rodinné centrum Vilémov
od r. 2012 – Mentor studia pedagogiky volného času pro pedagogy vykonávající dílčí přímou pedagogickou činnost, Národní institut dalšího vzdělávání MŠMT
od r. 1990 – PS Mláďata Chotěboř (skupinová vedoucí, hlavní vedoucí táborů, oddílová vedoucí, pořádání akcí)
2017 – 2019 – Základní škola ScioŠkola a Mateřská škola Meruzalka, o.p.s. – ředitelka školy
od r. 2019 – volnočasový pedagog a koordinátor Svobodné školy Chotěboř
2021 – 2022 – ředitelka školy, družina

Kurzy, semináře, konference:
2021 Jak řešit šikanu a kyberšikanu ve Vaší škole

 

Máte zájem o pravidelné informace o škole?

Formulář se odesílá, počkejte prosím...

Svobodná škola Chotěboř na Facebooku