Náš tým

KOLEGIUM
Na vzniku a chodu školy se podílí skupina lidí nadšených pro inovativní vzdělávání. Přináší své zkušenosti z různých oborů a spoluurčují směřování školy. Téměř všichni jsme rodiči dětí Svobodné školy Chotěboř.

PRŮVODCI PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Ing. Jakub Hübner, Ph.D. – kmenový učitel pro 4.–6. třídu

 

Mgr. Jana Motlová – kmenový učitel pro 3. třídu

Vzdělání

Gymnázium Chotěboř, Jiráskova 637 – zakončeno maturitní zkouškou (Čj, AJ, ZSV, Bi) v roce 2004
2004–2010 – Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity – Učitelství pro 1. st. ZŠ

Praxe:
2010–2012 – hlavní pracovní poměr – učitelka na 1. st. ZŠ Milénova, Brno
2016–2017 – pedagog (asistent) Svobodná škola Chotěboř
2019–2020 – Průvodce Dětského klubu Šalamounkův Dvoreček (lesní klub inspirovaný waldorfskou pedagogikou)
2019–dosud – lektor Chaloupky. o.p.s.

 

 

Kurzy, semináře, konference

Účast na Krajské konferenci k podpoře interaktivní výuky (SMART KLUB), Brno;  Seminář: Činnostní učení prvouky v 1.–3. ročníku (Tvořivá škola), Brno; Respektovat a být respektován, Kurz efektivního rodičovství;  Hurá z lavic, Badatelská činnost, Hejného matematika, Konference EVVO Jihlava, Konference Terénní výuky Praha, Nenásilná komunikace, Letní kurz waldorfské pedagogiky 2020

 

Mgr. Eva Pospíchalová kmenový učitel pro 1. a 2. třídu

Vzdělání:
1997 – 2001 Obchodní akademie, Jihlava
2001 – 2005 Pedagogická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích – Učitelství pro 1. stupeň ZŠ, specializace na TV

Kurzy:
Čtením a psaním ke kritickému myšlení, Dílna čtení, MEJA – jazykový kurz Aj, Klíč k jazykům, Základní skupiny kreativních metod, Konceptuální učení – příprava dětí se speciálními vzdělávacími potřebami na vstup do školy, Certifikát o dosažení základních uživatelským ICT znalostí a dovedností, Učíce učíme se, aneb rozvoj matematické gramostnosti žáka i učitele (H-mat), Festival pedagogické inspirace, Efektivní rodičovství, Druhý krok – primárně preventivní program pro pedagogy a poradenské pracovníky ve školství, Rozvoj metodických dovedností pro pořádání prožitkových kurzů v přírodě, Osobnostní a sociální výchova A, Využití trampolíny ve výuce, Prvky ucelené rehabilitace v praxi, Zdravá abeceda, Hurá z lavic, Lesní ekosystém napříč předměty (Les ve škole), Badatelství, Letní kurz waldorfské pedagogiky 2019

Praxe:
– učitelka 1. stupně – Základní škola a mateřská škola Dobronín


Mgr. Pavla Sedláčková –
 specializace na výuku cizích jazyků

Vzdělání: 
1985–1989 Gymnázium Most
1997–2001 Pedagogická fakulta Masarykovy university v Brně, obor anglický a francouzský jazyk a literatura
2015–2017 Kurz intuitivní pedagogiky (Intuitivní pedagogika, z.s.)
2015–2018 Waldorfský učitel (Akademie waldorfské pedagogiky, z.s.)

Kurzy:
Respektovat a být respektován, Kurz intuitivní pedagogiky, Letní škola Asociace lesních MŠ (2013-16), Letní kurzy waldorfské pedagogiky 2015-2019, Metodické pedagogické semináře (Vliv médií na děti, Práce třídního učitele, Pracovní vyučování pro nižší stupeň), Interní jazykový seminář 2019/2020

 

Barbora Pelikánová Borská – výuka AJ a FJ, asistent v 1. a 2. třídě

 

DRUŽINA
Bc. Lucie Pešková
– pedagog volného času

Mgr. Jitka Vrbová
– speciální pedagog


KOMUNIKACE SE ZÁJEMCI O ŠKOLU, PROPAGACE
Mgr. Petra Polívková 
– učitelka výtvarného oboru na ZUŠ Chotěboř, grafička a dyzajnérka, maminka dvou žáčků Svobodné školy Chotěboř

Mgr. Magda Hübnerová – organizace slavností
– pedagog Svobodné školy Chotěboř, tč. na MD

Máte zájem o pravidelné informace o škole?

Formulář se odesílá, počkejte prosím...

Svobodná škola Chotěboř na Facebooku