O naší škole

VZNIK ŠKOLY
Myšlenka o založení školy se zrodila u Pavly Sedláčkové, bývalé ředitelky a zakladatelky Dětského lesního centra Dvoreček ve Vilémově, která nyní ve škole působí jako jeden z pedagogů. Její nápad se sešel s vizemi skupiny Chotěbořáků a tak to v roce 2016 celé odstartovalo. 
Začínali jsme se šesti žáky jako komunitní škola, jejíž žáci byli oficiálně v režimu domácího vzdělávání.

Od září 2018 jsme sdruženými alternativními třídami ZŠ Buttulova, se slovním hodnocením, se specifiky zakotvenými v ŠVP.

Tady si můžete zobrazit náš školní vzdělávací plán.


Naše škola funguje v rámci Spolku pro rozvoj svobodného vzdělávání, z.s., všechny projekty spolku stojí na těchto principech:

MISE
– co děláme
Tvoříme podnětný a láskyplný prostor pro děti a jejich blízké. Podporujeme chuť dětí poznávat svět s respektem k jejich jedinečnosti. Propojujeme generace v rámci komunity.

VIZE – kam směřujeme
Jsme respektovanou a inspirativní alternativou v oblasti celoživotního vzdělávání a výchovy. 

HODNOTY – základní pilíře, na nichž stojíme

Komunita
Propojování lidí v širším společenství je zdrojem vzájemného obohacení, inspirace,  a pomoci. Naše vztahy jsou založeny na vzájemném respektu.

Příroda
Příroda je pro nás důležitým zdrojem inspirace a prostorem pro velkou část našich aktivit.

Demokracie
Společné rozhodování pro nás znamená společnou odpovědnost. Ctíme právo říct svůj názor v bezpečném prostředí. Rozhodnutí celku ctíme a podporujeme.

Smysluplnost

(aktualizováno v květnu 2020)

Máte zájem o pravidelné informace o škole?

Formulář se odesílá, počkejte prosím...

Svobodná škola Chotěboř na Facebooku