Setkání s Milanem Horákem

Zakládající člen Akademie waldorfské pedagogiky – Milan Horák – dnes oblíbený pedagog na waldorfském lyceu v Praze, kněz Obce křesťanů a lektor seminářů Waldorfský učitel, odkud ho známe i my – učitelé Svobodné školy, přijel do Chotěboře.
Měl zde připravené programy pro naše žáky v 6. – 7. třídě. a i ve 3. třídě – o židovských králech skrz vyprávění příběhů.
Na večerním setkání pro pedagogy, rodiče a veřejnost nám charakterizoval jednotlivá věková období z pohledu waldorfské pedagogiky a objasnil nám, co je náplní jednotlivých ročníků ZŠ a proč.
 
328991554_928572074961843_6213154512120370455_n 329358487_1320096418783361_6219503231163752296_n

Proměny areálu Horního Mlýna

               

Proměnit školní pozemek na prostor vhodný pro venkovní výuku a posílit kontakt dětí s přírodou umožnila dotační výzva 7/2019 “Přírodní zahrady” Státního fondu životního prostředí schváleným ministrem životního prostředí a výzva Kraje Vysočina “Sportoviště, klubovny a táborové základny 2022”.

Celkový záměr majitele areálu Horního Mlýna spočívá v jeho postupné regeneraci na multifunkční centrum s hygienickým a odpočinkovým zázemím pro  široké využití veřejnosti, edukační a komunitní činnosti, a proto bylo požádáno o dotaci na pořízení zázemí pro subjekt inspirovaný konceptem lesní mateřské školy a dotaci na vybudování a úpravy venkovních areálů a pozemků základní školy.

Zázemí Šalamounkův Dvoreček

Díky tomuto grantu byl pro aktivity lesního dětského klubu Šalamounkův Dvoreček pořízen altán, který umožňuje dětem z Šalamounkova Dvorečku celoročně pobývat venku, sledovat změny v závislosti na ročních obdobích, poznávat vztahy rostlin a zvířat k danému území, vnímat ekologické souvislosti a biologickou rozmanitost.

Terasa altánu poskytuje zastřešené zázemí nejenom pro dětský klub Šalamounkův Dvoreček, ale i pro širokou veřejnost. Kromě altánu mohla být v tomto areálu vybudována šopa, poskytující tolik potřebné úložné prostory.

Zahrada Horní Mlýn

Protože žáci Základní školy Svobodné školy Chotěboř a předškolní děti z dětského lesního klubu již dva roky využívají areál Horního mlýna jako zázemí pro vzdělávací aktivity v přírodě “učení se venku”, byla v rámci tohoto projektu byla vybudována přírodní zahrada, která slouží k výuce ve venkovních prostorách. Zahrada je celoročně využitelná, je rozčleněna do několika funkčních zón: hospodářská část (chov zvířat, pěstitelství), učební zóna (přírodní učebna, oddychová a pozorovací část, edukativní prvky).

O provoz a údržbu zahrady se společně s dětmi a učiteli starají členové spolku SPRSV. 

       

 

Výprava za Tutanchanomen

V rámci dějepisné epochy  navštívili žáci 4. – 5. třídy výstavu TUTANCHAMON v Brně na Výstavišti a tím se ponořili ještě hlouběji do učiva o Egyptu. Nadchlo je to, úplně! Poté  se zamýšleli i nad tím, že sny se plní… pokud jim věříme a jdeme si za nimi, jako šel archeolog Howard Carter už od svých klukovských let.

Tak se nebojme SNÍT

319176858_5467321310030497_5620424034630786392_n  319499123_5467322176697077_9001134622113560110_n

INSPIROMAT MALOTŘÍDNÍCH WALDORFSKÝCH ŠKOL

Část našeho pedagogického kolegia využila možnost zúčastnit se setkání – INSPIROMATU MALOTŘÍDNÍCH WALDORFSKÝCH ŠKOL, kdy jsme společně sdíleli s čím máme dobré zkušenosti – jako učitelé, jako školy, jak propojovat výuku (témata) spojených ročníků v epochách (co lze učit 2 ročníky zároveň, kdy učivo zařadit s ohledem na věk „skupiny“,…), jak na to, když je ve třídě více učitelů – asistent, odborný učitel. Plánovali jsme společné setkání a akce pro naše žáka (Olympiádu, Rytířskou slavnost aj..). Aby celé setkání bylo „dýchající“, prožili jsme společný workshop malování suchou křídou, tanec i zpívání.
Děkujeme všem zúčastněným školám z Čech i Slovenska, hlavně Divizně v Kuřimi, kde se celé setkání uskutečnilo.

315633699_5400943316668297_4210849566055029549_n 315854838_5400943470001615_148806566973477284_n 315868331_5400943330001629_7480809281418856353_n

Třeťáci a jejich políčko

Už roste. Pšenice, kdybyste nepoznali. Aneb výsledek epochy polních prací u letošních třeťáků. Na konci příspěvku zážitky „z natáčení“. 
Polní práce jsou součástí dlouhodobějšího projektu „od zrna ke chlebu“, který může začít už v první třídě pohádkou Kuřátko a obilí, její dramatizací a poznávání druhů obilí.
Každoročně pak mají děti u nás na školní slavnosti na sv. Václava možnost vyzkoušet si vymlátit obilí cepem, umlít ho na kamenném mlýnku, upéci si něco z připraveného těsta.
V rámci výuky se třeťáci dozvídají různé zajímavosti k růstu semínek, k tomu, co potřebují a jak vůbec připravit záhon, pole. Jak se připravovalo dříve… Seznamují se s různými druhy obilí (učitel si je o prázdninách i s kořínky nasbírá) – i hmatem, čuchem, chutí. Vše zapisují a výtvarně ztvárňují do epochového sešitu.
Ale hlavně dělají svoje políčko, ideálně vše, aby si zkusili těžkou práci a úsilí, které je před chlebem. Má to i další souvislosti, ale to by bylo na dlouho.
O prázdninách ideálně sklidí obilí, na slavnosti vymlátí, umelou a pak pečou chléb. Letos pekli kváskový a prošli celým procesem od zadělání těsta s žitným kváskem, kynutí, převálení, další kynutí, pečení, potírání vodou. Potom se podělili s celou školou. Byl vynikající!
My třeťáci máme políčko velké 1m2 na 1 dítě. Zakládali jsme na zelené louce. V tento den jsme byli velice rádi za to, že máme ve třídě tolik kluků plných energie. To pak člověk ocení i to, co se jindy zas tak přínosné nemusí zdát.
Kluky to moc bavilo a nechtěli holky pustit k práci. Jenže ty chtěly ty o tom nechtěly ani slyšet. Jedna slečna pak uvažovala: „Jsem ráda, že to děláme ve škole, doma bych to zkusit nešla a nezjistila bych, jaká je to zábava.“
Naštěstí dětem nadšení vydrželo celý vyučovací den (dokonce i o přestávce) a před obědem bylo políčko připraveno na zasetí i se zapraveným kompostem. Ten jsme nabrali u školy – to, co jsme vyprodukovali a co se nám tak pěkně změnilo v hnojivo.
Další den jsme jen zaseli a radovali se z každého deštíku, který nám políčko zalil.

Poznámka k fotkám: Děti se u nás učí psací písmo ve třetí třídě. Takže kdo chce, píše si zápisy psace, kdo si na to zatím netroufá, píše tiskace a psací písmo trénuje na jednotlivých slovech.

MlýnFEST 2022

mlynfest 2022

PROGRAM:

13:00 – začátek MlýnFESTU 2022

13:15 – úvodní slovo – moderování

13:30 – koncert školní holčičí kapely Bosonožky 

13:45 – Michal a Marta Hájkovi (3 písně, klavír, zpěv)

14:00 – proslov David Šafránek, Michal Bačkovský a Bára Polívková

14:15 –  Michal a Marta Hájkovi (3 písně, klavír, zpěv)

14:30 – divadélko pro nejmenší – O kapičce

14:45 – koncert – Madam v triku

16:00 – koncert – Martin Kyšperský a TRIO

17:00 – Tanec 5 rytmů – s živou hudbou na sále

17:00 – Přibyslavská pimprlata – loutkové divadlo

18:00 – koncert – Vladimír Václavek

20:00 – konec

další doprovodný program: fotokoutek / prohlídka rekonstruované části budovy / stánky lokálních výrobců / chůdochodci / stánek Červeného kříže / výstava starých fotografií HM / dílničky pro děti / bohaté občerstvení / malování hennou / malování na obličej a tetování

 

Foto z loňského ročníku zde: https://www.hornimlynchotebor.cz/mlyn-fest/

Máte zájem o pravidelné informace o škole?

Formulář se odesílá, počkejte prosím...

Svobodná škola Chotěboř na Facebooku