H L E D Á M E U Č I T E L E / U Č I T E L K U

NABÍZÍME: zajímavou práci ve věkově smíšených skupinách dětí, možnost učení venku, obklopuje nás krásná příroda, inovativní pedagogiku založenou na waldorfských principech, spolupráci s třídním asistentem, podporu profesního i osobního růstu.

NA TÉTO POZICI BYCHOM RÁDI VIDĚLI ČLOVĚKA, KTERÝ: stojí pevně nohama na zemi, rád učí venku, má odpovídající vzdělání se znalostí waldorfské pedagogiky (popř. je ochoten se v této oblasti vzdělávat), je týmovým hráčem, plný energie a žije svou profesí, se k nám přidá od září 2024.

Našli jsme se?
Pokud ano, těšíme se na životopi s a motivační dopis . Zasílejte na mail info@svobodnaskolachotebor.cz
Pro podrobnější informace volejte: +420 777 941 178 nebo +420 774 542 407

Inzerát - učitel/ka - Svobodná ZŠ Chotěboř

Informace k zápisu do 1. třídy

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY 2024/25informaèní schùzky 2021_29_03_svobodná škola chotìboø

Do první třídy pro školní rok 2024/2025 budeme přijímat 10 dětí.

Podmínkou přijetí dítěte do první třídy Svobodné školy Chotěboř je dosažení věku 6 let do 31. 8. 2024.

Termín našeho zápisu je 2. a 10. dubna 2024 od 14.00 – 17.00.

Všechny zájemce srdečně zveme na následující akce:

V případě většího zájmu budeme postupovat při přijímání dětí k povinné školní docházce podle následujících kritérií:

  • posouzení a ověření předpokladů dítěte ke vzdělávání podle ŠVP ZŠ Svobodná škola Chotěboř
  • sourozenec ve škole
  • docházka dítěte do našeho Dětského lesního klubu Šalamounkův Dvoreček

Máte-li jakékoli otázky k zápisu, neváhejte nás kontaktovat telefonicky: 774 5420407
nebo e-mailem: info@svobodnaskolachotebor.cz

Adventní spirála

Dobré nedělní dopoledne,
srdečně zveme děti a rodiče z lesního klubu, dětské skupiny, 1., 2. a 3. třídy Svobodné školy na slavnost Adventní zahrádka, která se letos bude konat na sále Horního Mlýna v neděli 3. prosince v časech od 16.00, 17.00 a 18.00 hodin, tentokráte opět hromadně.

Přikládám odkaz na tabulku, do níž se prosím zapisujte po rodinách i s počtem dětí, které by chtěly projít spirálou. Každý čas má svůj vlastní list, respektujte prosím max. počet dětí 25 pro jednu hodinu. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Pc9JKLk4f-f0Lzbh2x_GZNWeFKLpaDz0sqUh-EejHXI/edit#gid=0

Hodně důležité bude přijet včas, těsně před začátkem se pokud možno v tichosti sejdeme dole v šatně, společně vyjdeme na sál. Po skončení slavnosti se opět v co největší tichosti rychle odebereme dolů a každý co nejrychleji odjede domů. Děkujeme, že při slavnosti nebudete fotit.

Pro ostatní rodiče a starší děti – slavnost, jak víte, by se nemohla uskutečnit bez hudebního doprovodu, proto znovu srdečně zveme rodiče i starší děti napříč ročníky do Šmidlimounku, naší školní kapely. Pokud by někdo nový projevil zájem o společné muzicírování a zpívání, je nutné přihlásit se Jitce Vrbové, v tomto případě by se konala speciální hudební zkouška v pátek 1. prosince. Pokud se nikdo nový nepřihlásí, zkouška zkušených hudebníků proběhne jen v neděli před slavností.

S pozdravem
Magda Hübnerová

 adventni spirala 2023_web

LETNICE

Několik slavností v roce dodává rytmus celému roku, který s dětmi prožíváme.
V čase, kdy se jaro pomalu mění v léto , se slaví svatodušní svátky – Letnice. Z nevědoucího, neuvědomujícího se stává vědoucí. Z toho, kdo je obdarován, se stává ten, kdo obdarovává. Ze dvou částí vzniká jeden celek.
Tato slavnost je určena hlavně žákům od 1. – 3. třídy, kteří se na ní předem chystají – nacvičují tance, zpěv.. Tvoří květiny a bílé holubičky z papíru.
Děti zdobily věnce květy a papírovými holubičkami, tančily prastarou hru Na rytířstvo a zaplétaly v tanci stuhy kolem májky. Za zpěvu a hudby rodičů a průvodců se pak vydaly hledat krále a královnu do lesů. Mladý pár nakonec doprovodily ke svatebnímu obřadu. Krásný zážitek završil společnou hostinou.
Může jít o obrázek 14 lidem a trávníku Může jít o obrázek 7 lidem , track and field a frisbee

 

DEN BUDOUCÍCH TŘÍD

Loni jsme zavedli tuto krásnou tradici. Nejen že přizýváme předškoláčky několikrát do roka do školy, ale vzhledem k tomu, že máme spojené třídy a děti se v „partách“ mění, párkrát ke konci roku máme „den budoucích tříd“. (Máme 1. a 2. třídu, 3. třídu, 4. a 5. třídu. Děti se tedy během v rámci tříd prolínají. Prvňáci a druháci se znovu potkají jako čtvrťáci a páťáci.)
Cílem těchto dní je naladit se na sebe navzájem a na to, co děti čeká příští rok. A kde se nejlépe propojuje? No přeci v přírodě. Všechny budoucí třídy vyrazily na výpravu.
A páťáci měli navíc zodpovědnost sami za sebe, jako příprava k přechodu na druhý stupeň. Dostali instrukce k okruhu možného pohybu, čas návratu a „spojující“ úkol na cestu. Ze své vlastní iniciativy ještě po cestě pracovali na programu školního tábora, který mají na starosti.
Krásně bylo … sice jsme měli pár úkolů, ale také spoustu času a prostoru využít to, co zrovna přijde. Takže budoucí třeťáci například: ochutnávali jedlé rostliny, chodili bosky a říkali si, jak je zdravé dotýkat se půdy, jak jsou houby propojené se stromy, o psech, pletli z ostřice a taky si hodně povídali jeden s druhým…
Může jít o obrázek 5 lidí

PŘEHLÍDKA TŘÍD

A je to tady, začínáme sklízet plody celoroční práce.
Tento týden si jednotlivé třídy představovaly nejen na čem aktuálně pracují, ale i své celoroční projekty, na kterých děti rozhodně vyrostly.
1. a 2. třída – upletený obal na flétnu a další pletení, tkaní, hru na flétnu
3. třída – upletené čepice, model domu (výstup epochy „Stavba domu“)
4. a 5. třída – nám představily formou hádanky zvířata, o která se zajímala
6.,7. a 8. třída nás nechala hlavně nahlédnout do rytířské slavnosti, která se uskutečnila minulý týden na hradě Lipnici (a několikadenní cestou z Chotěboře do Lipnice a dlouhou přípravou) a která pro některé byla velkým AHA. Dále děti představily lodě, upletené ponožky a hlavy z hlíny.
Celá škola zpívala francouzské kánony.
Tyto představovací dny máme několikrát do roka. Většinou na představení aktuálního dění ve třídě (na čem zrovna pracují). Děti (nejen) díky tomuto vidí, kam v dalších letech směřují a často se i těší, až …
A dnes slavnost Letnic – mimo jiné oslavujeme, co jsme celý rok nabývali a to, že máme teď naopak vydávat ze sebe … fotky příště.
Může jít o obrázek 12 lidem a dítěti Může jít o obrázek 13 lidí Může jít o obrázek 1 osoba

Máte zájem o pravidelné informace o škole?

Formulář se odesílá, počkejte prosím...

Svobodná škola Chotěboř na Facebooku