Proč preferujeme věkově smíšený kolektiv

Letos máme ve společné třídě žáky 1. a 2. ročníku. Od září 2017 budou společně s novými prvňáčky už tři ročníky. Děti budou ale stále trávit určitou část programu společně a do menších skupin se budou dělit v závislosti na pokročilosti nebo zájmu. Takový model může být v jistém ohledu náročnější pro pedagoga, zároveň nese řadu výhod nejen pro něj, ale hlavně pro děti.

V první řadě je smíšený kolektiv přirozený. V rodině, mezi přáteli, v zaměstnání… nikde se v reálném životě nesetkáte s tím, že byste byli rozdělováni do sociálních skupin podle roku narození. I vývoj dítěte je individuální a je běžné, že na oblast, kterou jedno dítě už jasně chápe, bude jiné zralé až třeba za půl roku.

Ve smíšeném kolektivu děti vnímají odlišnosti, ale ne formou srovnávajícího hodnocení. Mladší mají reálnou představu, kam postupují (a jsou tím přirozeně motivovány), starší si naopak uvědomí, co už se naučily. Je podporována přirozená tendence ke spolupráci, komunikace a empatie. Starší může být mladšímu pomocníkem, při čemž si upevňuje své vlastní schopnosti a dovednosti, děti se učí pomáhat i pomoc přijímat.

V praxi vypadá výuka tak, že se děti společně zabývají nějakým tématem . Řídíme se Rámcovým vzdělávacím programem a učivo pro 1. a 2. třídu je diferenciované. Po půl roce máme zkušenosti, že prvňáčci “nasávají” už částečně i látku o ročník výš. Individuálně, podle vlastního zájmu tedy přijímají ty informace, na které jsou právě “naladěné a nastavené”. Na druhou stranu, pokud má starší dítě v nějaké oblasti potíže, může si ji přirozeně procvičovat s mladšími.

Vyrábíme si svůj kalendář

Setkání pro zájemce o školu v Havlíčkově Brodě

svobodna skola chotebor_schuzka leden 2017 HB

Ve středu 25. 1. se s námi můžete od 16:30 setkat na informativní schůzce v Mateřském centru Zvoneček v Havlíčkově Brodě. Získáte aktuální informace o tom, jak naše škola od září funguje a jaké máme plány na příští školní rok.
Přijímat budeme děti 1., 2. i 3. ročníku a pro jejich rodiče je setkání primárně určeno. Rádi ale odpovíme na otázky komukoli, kdo se o inovativní vydělávání v Chotěboři zajímá. Těšíme se na vás!

http://havlickobrodsky.denik.cz/zpravy_region/svobodna-skola-se-predstavi-i-v-havlickove-brode-20170122.html

Ranní kruh – prostor pro sdílení

Školní den u nás nezačíná zvoněním a zasednutím do lavic. Začíná tak, že se sesedneme do kroužku a povídáme si. K čemu je to dobré? Kruh je prastará forma lidské komunikace, v níž jsou všichni na rovnocenné pozici. Umožňuje spolupráci, komunikaci a sdílení. Koncentraci a ztišení podporuje i zapálená svíčka. Připomínáme si, co je za den a jaký máme měsíc, vzpomínáme na předchozí den, na zážitky z rána, mluvíme o tom, čeho jsme si po cestě do školy všimli venku, jak se mění příroda, jaké je počasí… Každý má svůj prostor říct to, co potřebuje. Děti mají možnost podělit se o svou aktuální náladu, učí se formulovat vlastní pocity. Mluvíme o tom, co se komu stalo, co ho potěšilo nebo se mu naopak nelíbilo.
Aby sdílení v kruhu fungovalo, máme pro něj svá pravidla. Učíme se navzájem poslouchat, neskákat si do řeči, vnímat to, co druhý sděluje. Nehodnotíme a nekomentujeme pocity ostatních, máme i právo se k tématu nevyjádřit. Věci probírané v kruhu jsou jen mezi námi, nevynášíme je ven a nevyprávíme nikomu jinému. Pedagog je někdo, kdo kruh vede a je zodpovědný za to, že pravidla budou dodržována, ale není v nijak nadřazené roli. Je to ideální způsob, jak se na děti naladit a aktuální situaci pak přizpůsobit následující program. Někdy je třeba navázat dynamickým cvičením, jindy diskuse volně přejde v řešení zajímavého problému.
Schopnost zapojit se v ranním kruhu se měsíc od měsíce mění. V září polovina dětí skřítka Lesníčka (slovo má jenom ten, kdo ho zrovna drží v ruce) tiše poslala v kruhu dál. Dnes už každé dítě dokáže něco kamarádům sdělit. A  nejen to – běda, jak někdo druhého přeruší – v tom okamžiku se vymrští ruka přerušeného nad hlavu: “Já mám slovo!“.
To, že máme prostor o věcech podle potřeby volně mluvit, pomáhá upevňovat zdravé klima a vztahy ve třídě a předchází tak komunikačním i sociálním problémům, jako je například šikana apod.


ranní kruh

Vánoční příběh

V předvánočním čase jsme se s dětmi seznámili s příběhem o narození Ježíška. Zjistili jsme, jak se Marii a Josefovi zjevil anděl Gabreil, proč jeli do Betléma a Marie porodila ve chlévě. Také jsme se dozvěděli, jak se jmenovali tři mudrcové a jaké dary Ježíškovi donesli. Povídali jsme si o králi Herodovi a o tom, proč se Josef s Marií a Ježíšem vydali do Egypta. Příběh jsme chronologicky skládali z obrázků, mluvili jsme o hlavních a vedlejších postavách, o tom, co je v příběhu hlavní motiv a co se dělo před ním a po něm. Příběh jsme situovali místně i časově. Každý si  na konci svůj příběh vložil do portfolia, kam si ukládáme výstupy ze všech předmětů, na kterých pracujeme. Právě portfolio bude důležitý prvek při hodnocení našich žáků.

V dalším prosincovém týdnu jsme měli již druhou narozeninovou slavnost v tomto školním roce. Je dobré, když se oslavy může zúčastnit aspoň jeden z rodičů, v lepším případě celá rodina. Při rituálu oslavenci přejeme, hrajeme a zpíváme mu písničky, čteme narozeninový příběh, předáváme dárečky.

Po delší době jsme také vyrazili zkontrolovat náš domeček do lesa a začali jsme barvit ovčí vlnu, z rouna si také tvořili míček metodou suchého plstění. Stále pokračuje epocha českého jazyka, každý týden tedy přibývají nová a nová písmenka, která zapisujeme a čteme. V době adventu si čteme různé vánoční příběhy, vyprávíme si o tradicích a zvycích. Některé si i zkoušíme. Také jsme začali experimentovat a manipulovat s papírovými „parketami“, se kterými pokrýváme podlahy dle určitých kritérií a požadavků. Pokusem a omylem se tak seznamujeme s rovinou, rozvíjíme prostorovou představivost a kombinatoriku žáků. Je to jedna z dalších Hejného metod. Vystřihovali vločky z papíru, kterými jsme zasněžili třídu a hráli na mráz – pomocí rozfoukávání modré tuše jsme malovali „na okna“. Ve vzniklých ornamentech jsme hledali asociativní obrázky a tvary.

img_3485  img_3484 img_3482img_3469 img_3475img_3476img_3468img_3486 img_3481 img_3478   img_3462 img_3460 img_3457img_3453 img_3455

První prosincové dny – přípravy na Mikuláše i pokusy

V epoše českého jazyka jsme se pracovali s písmenky A a E. Ke každému písmenku si říkáme příběh a básničku. Společně poté vymýšlíme slova, která začínají na dané písmeno, obsahují ho právě jednou, dvakrát, třikrát. Snažíme se přijít na co nejkratší slovo, které dané písmeno obsahují či naopak nejdelší. Slova vytleskáváme, krokujeme, počítáme jejich slabiky. Druhý den poté zapisujeme písmena do sešitu a kreslíme k nim obrázek z příběhu. V pátek také děti dostaly pracovní list na počáteční písmena slov a procvičení písmen.
Poté jsme si povídali o tom, že v době adventu se těšíme hlavně na Vánoce. Přicházejí ale i menší svátky a slavnosti, na které bychom neměli zapomínat – sv. Ondřej (30. listopadu) , sv. Barbora (4. prosince), sv. Mikuláš (6. prosince).  Jak slavíme tyto svátky dnes? Jak je slavili lidé dříve? Děti vyprávějí o svých adventních kalendářích, co mají doma.
Po přestávce se pouštíme do pokusů. Naše děti zajímá počasí, jak se mění v daném ročním období apod. Při procházkách a výpravách si všímají měnící se přírody kolem sebe. A tak jsme se nad nimi společně zamýšleli i ve třídě. Nejprve jsme pozorovali sníh, jak se mění na vodu, tu jsme poté vařili a všimli si vznikající páry. Tu jsme opět zchladili a místo páry se objevily kapky vody. Čím to je? Na čem tyto změny závisí? A jak se to projevuje v přírodě? (Koloběh vody). Na druhý pokus jsme potřebovali svíčku. Zapálili jsme jí ve dveřích mezi studenou chodbou a vytopenou třídou a bedlivě pozorovali plamen.  A čeho jsme si všimli? V horní úrovni zárubní se plamen naklání ven z místnosti do chladné chodby. V dolní úrovni se naklání dovnitř do místnosti. Uprostřed zůstane plamen rovný. Čím to je? Teplý vzduch se v místnosti drží nahoře a studený dole. Když otevřeme dveře do chladné chodby, začne proudit teplý vzduch ven z místnosti do chladné chodby a naopak studený vzduch z chodby do místnosti. Plamen svíčky se vždy naklání ve směru proudění. V přírodě se pak i díky tomu pohybují mraky po nebi. Na třetí pokus jsme potřebovali dvě svíčky a sklenici. Obě jsme současně zapálili, jednu z nich zakryli sklenicí. Co se stane? A proč? Oheň potřebuje ke svému hoření jen jednu ze složek vzduchu a tou je kyslík (stejně jako člověk). Proto po spotřebování kyslíku plamen svíčky zhasne. Poslední pokus se nám bohužel vyvedl jen na chvilku, zahlédli ho jen bystré oči. Do mísy s vodou jsme ponořili zrcátko, svítili jsme na něj baterkou, za baterku dali bílý papír, na něm se má ukázat duha. Více informací o duze jsme poté četli z knihy o počasí. Ze všech pokusů si děti udělaly obrázek s popisky, aby si i za čas vzpomněly, co na vlastní oči viděly.
V poslední části dne jsme si přečetli příběh o pejskovi a kočičce, jak právě oni slavili Mikuláše a poté černým uhlem kreslili čerty na papír. Kdo chtěl, vy zbylém čase mohl vyrobit čerta z ovčího rouna.

 

dsc_7964 dsc_7963 dsc_7962 dsc_7960 dsc_7959 dsc_7957 dsc_7944 dsc_7953 dsc_7947 dsc_7945 dsc_7943 dsc_7937 _dsc7934 _dsc7930 _dsc7925 _dsc7923 _dsc7921 _dsc7916 _dsc7915 _dsc7914 _dsc7913 _dsc7912 _dsc7911

Možnost družiny pro naše děti

V letošním roce jsme v provizorních prostorách v obchodní akademii spolu s Šalamounkovým Dvorečkem. Díky tomu můžeme našim žáčkům nabídnout družinu od 7 hod. ráno před vyučováním až do 16 hod. po jeho skončení. Děti jsou pohromadě v herničce dětského klubu, která je vybavena hračkami z přírodních materiálů. Letos k nám také každý pátek chodí do školy předškolačka Emička, která se zapojuje do programu školních dětí. V družině mají děti možnost pokračovat na činnostech z dopoledne, nebo si hrají. Hodně času teď tráví také pletením na prstech.

Adventní spirála

Adventní spirála je spirálou radosti, obrazem naší cesty dovnitř, do našeho nitra, kde je ukryté světlo, které lze nalézt a vynést na povrch a kterým můžeme prosvětlit vše kolem nás.

Toto předvánoční setkání bývá hlubokým zážitkem pro děti i jejich rodiče. Je to čas ztišení a očekávání. My jsme ho prožili v odpoledních hodinách v pátek 25. listopadu. Děti při zvuku houslí a zpěvu prošly spirálou z chvojí rozzářenou svíčkami až ke středu, kde si každý mohl zapálit své vlastní světlo. Tato akce bývá jedna z nejoblíbenějších a i tentokrát jsme si to opravdu užili.

img_1174

Martinská slavnost

 

Tato slavnost vychází z historických kulturních hodnot. My se snažíme dětem přiblížit autentický prožitek z těchto událostí a propojit jednotlivé předměty do smysluplného celku, který pak dítěti nabídne lepší pochopení kontextu toho, co se učí a vztahuje se k dané době.

Téměř každý měsíc pořádáme slavnost ve spolupráci s Šalamounkovým Dvorečkem a se Svobodnou školou Chotěboř, kam zveme naše děti s rodinami, kamarády a také kohokoliv z širší veřejnosti. V minulých měsících jsme společně prožili Svatováclavskou slavnost a Michaelské setkání. Dne 11. listopadu pak velice úspěšně proběhla slavnost konaná v den sv. Martina. Je to slavnost, která využívá toho, že se brzy stmívá. Nicméně kdo chtěl, mohl přijít do prostorů dětského klubu Šalamounkův Dvoreček už kolem 15:00 a vyrobit si vlastní lucerničku. Starší děti si jí vyráběly polepováním sklenic kousky barevného hedvábného papíru, mladší děti si mohly obalit skleničky v krupici či soli. Před pátou hodinou, když už se stmívalo, jsme společně vyrazili k zahradě, kterou Dětský klub Šalamounkův Dvoreček využívá. Tam jsme zhlédli stínové divadlo, představující příběh sv. Martina. Tu jsme zaslechli volání o pomoc! Vydali jsme se po zvuku a našli světýlko, které nás dovedlo až ke starému žebrákovi. Bylo štěstí, že děti z Dětského klubu Šalamounkův Dvoreček dopoledne upekly rohlíčky, o které jsme se mohli se žebrákem rozdělit. Ten nám na oplátku daroval světýlko a my jsme si mohli rozsvítit naše lucerničky. Pak jsme měli to štěstí, že jsme viděli i sv. Martina, který přijel na koni! Byl moc hodný, protože nabídl žebrákovi svůj plášť. Pak se vydal na koni vpřed a my jsme ho s lucerničkami v ruce doprovázeli. Dovedl nás zpět k zahradě, kde jsme našli poklad – perníkové rohlíčky a malé přívěsky na krk, vyrobené z podkováků. Nakonec děti prozkoumávaly zahradu zahalenou do tmy a rodiče mezi tím mohli popít horký čaj a ochutnat různé varianty martinských rohlíčků. I přes sychravé počasí nás přišlo hodně a setkání se opravdu povedlo. Teď už se pomalu začínáme těšit na Adventní spirálu, nebo Tříkrálovskou slavnost. Srdečně vás na obě výše uvedené slavnosti zveme. Termíny slavností jsou uvedeny na facebooku Dětského klubu Šalamounkův Dvoreček a Klubu Šalamounek.

Máte zájem o pravidelné informace o škole?

Formulář se odesílá, počkejte prosím...

Svobodná škola Chotěboř na Facebooku