Vánoční příběh

V předvánočním čase jsme se s dětmi seznámili s příběhem o narození Ježíška. Zjistili jsme, jak se Marii a Josefovi zjevil anděl Gabreil, proč jeli do Betléma a Marie porodila ve chlévě. Také jsme se dozvěděli, jak se jmenovali tři mudrcové a jaké dary Ježíškovi donesli. Povídali jsme si o králi Herodovi a o tom, proč se Josef s Marií a Ježíšem vydali do Egypta. Příběh jsme chronologicky skládali z obrázků, mluvili jsme o hlavních a vedlejších postavách, o tom, co je v příběhu hlavní motiv a co se dělo před ním a po něm. Příběh jsme situovali místně i časově. Každý si  na konci svůj příběh vložil do portfolia, kam si ukládáme výstupy ze všech předmětů, na kterých pracujeme. Právě portfolio bude důležitý prvek při hodnocení našich žáků.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Máte zájem o pravidelné informace o škole?

Formulář se odesílá, počkejte prosím...

Svobodná škola Chotěboř na Facebooku