DEN BUDOUCÍCH TŘÍD

Loni jsme zavedli tuto krásnou tradici. Nejen že přizýváme předškoláčky několikrát do roka do školy, ale vzhledem k tomu, že máme spojené třídy a děti se v „partách“ mění, párkrát ke konci roku máme „den budoucích tříd“. (Máme 1. a 2. třídu, 3. třídu, 4. a 5. třídu. Děti se tedy během v rámci tříd prolínají. Prvňáci a druháci se znovu potkají jako čtvrťáci a páťáci.)
Cílem těchto dní je naladit se na sebe navzájem a na to, co děti čeká příští rok. A kde se nejlépe propojuje? No přeci v přírodě. Všechny budoucí třídy vyrazily na výpravu.
A páťáci měli navíc zodpovědnost sami za sebe, jako příprava k přechodu na druhý stupeň. Dostali instrukce k okruhu možného pohybu, čas návratu a „spojující“ úkol na cestu. Ze své vlastní iniciativy ještě po cestě pracovali na programu školního tábora, který mají na starosti.
Krásně bylo … sice jsme měli pár úkolů, ale také spoustu času a prostoru využít to, co zrovna přijde. Takže budoucí třeťáci například: ochutnávali jedlé rostliny, chodili bosky a říkali si, jak je zdravé dotýkat se půdy, jak jsou houby propojené se stromy, o psech, pletli z ostřice a taky si hodně povídali jeden s druhým…
Může jít o obrázek 5 lidí

PŘEHLÍDKA TŘÍD

A je to tady, začínáme sklízet plody celoroční práce.
Tento týden si jednotlivé třídy představovaly nejen na čem aktuálně pracují, ale i své celoroční projekty, na kterých děti rozhodně vyrostly.
1. a 2. třída – upletený obal na flétnu a další pletení, tkaní, hru na flétnu
3. třída – upletené čepice, model domu (výstup epochy „Stavba domu“)
4. a 5. třída – nám představily formou hádanky zvířata, o která se zajímala
6.,7. a 8. třída nás nechala hlavně nahlédnout do rytířské slavnosti, která se uskutečnila minulý týden na hradě Lipnici (a několikadenní cestou z Chotěboře do Lipnice a dlouhou přípravou) a která pro některé byla velkým AHA. Dále děti představily lodě, upletené ponožky a hlavy z hlíny.
Celá škola zpívala francouzské kánony.
Tyto představovací dny máme několikrát do roka. Většinou na představení aktuálního dění ve třídě (na čem zrovna pracují). Děti (nejen) díky tomuto vidí, kam v dalších letech směřují a často se i těší, až …
A dnes slavnost Letnic – mimo jiné oslavujeme, co jsme celý rok nabývali a to, že máme teď naopak vydávat ze sebe … fotky příště.
Může jít o obrázek 12 lidem a dítěti Může jít o obrázek 13 lidí Může jít o obrázek 1 osoba

SV. JIŘÍ

Na svatého Jiří vylézají hadi a štíři…
 
Dnes jsme v 1. a 2. třídě vyslechli legendu o sv. Jiřím, prozkoumali zahradu, zda najdeme hady, a když se nezadařilo, vyrobili jsme je z papíru, z těsta a opekli na ohni, který kluci úplně sami připravili a zatopili. Také jsme hledali informace o zmiji a slepýši, o kterém jsme zjistili, že i když jako had vypadá, vůbec hadem není. Je to ještěrka!
 
Může jít o obrázek 1 osoba Může jít o obrázek 4 lidé Může jít o obrázek 3 lidé Může jít o obrázek 9 lidí

PROJETKOVÝ DEN – Zahrada

Den, který nás hodně bavil. Užili jsme si ho i s některými rodiči a prarodiči. Děti si mohly vybírat z dílen:
Tvorba tělocvičny – Ninja „lajna“
Co nám tu žije – VODA
Co nám tu žije – PŮDA
Králičí hop
Bosonohá stezka – tvorba
Co nám tu roste – čaj z bylinek
Sázení bylinek do záhonu
Může jít o obrázek 3 lidem a trávníku Není k dispozici žádný popis fotky. Může jít o obrázek 2 lidé Může jít o obrázek 4 lidé

CELOŠKOLNÍ VÝLET DO PARDUBIC

Celá škola vyjela na výlet do Pardubic, kde jsme se potápěli, skákali, horolezčili a skluzávkovali v aquaparku. Poté jsme navštívili zámek a s průvodkyní prošli jeho krásně zdobené komnaty.

Může jít o obrázek 13 lidem a people swimming Může jít o obrázek 2 lidem a people climbing

ŽIDOVSKÁ KULTURA.. VE TŘETÍ TŘÍDĚ

Třeťáci se letos seznamují mimo jiné i s židovskou kulturou. A tak si letos přiblížili i svátek Pesach, obdobu křesťanských Velikonoc.
Pesach letos začíná právě dnes. Je to osmidenní svátek, který se vztahuje k odchodu Židů z Egypta. Po celou dobu svátku se jí pouze nekvašené pečivo – macesy. Oslavě předchází půst prvorozených, je nutno připravit i dům, který se musí očistit od chamec (všeho kvašeného a kynutého). V předvečer svátku se koná rodinná oslava (seder), při které se předčítá Hagada (příběh o vyvedení Židů z Egypta).
My den začali židovským tancem Šabat šalom (sabat je židovská sobota, den odpočinku, kdy se nepracuje, případně se zpívá a tančí).
Před svačinkou jsme si připravili sederovou hostinu (ne vše ovšem pravé kvality) – macesy (nekynuté chleby), vejce vařená natvrdo připomínající tvrdý život v Egyptě, maror (hořké byliny, v našem případě bršlici, pampeliškové listy a medvědí česnek), víno (měli jsme připravený i pohár pro proroka Eliáše). A vlastní svačinky dětí, takže hostina obsahovala i chamec (kynuté, kvašené potraviny), což by správně nešlo.
Zkontrolovali jsme, zda prvorození drželi půst a pustili jsme se do hodování a vyprávění. Protože právě vyprávění a čtení je nedílnou součástí sederové večeře pro udržení tradice a příběhů v povědomí dalších generací.
A milí rodiče, kdybyste stáli o zážitek sederové večeře, myslím, že by Vám ji děti zvládli zprostředkovat …
A pokud čtou nějací znalci židovské kultury, budeme rádi za zpětnou vazbu, jestli máme nastudováno dobře.

Může jít o obrázek 1 osobě , jídlu a indoor

PALIČKOVÁNÍ

„Naše“ školní babička Blanka nás seznámila s dalším starým řemeslem – PALIČKOVÁNÍM – tvorbou velmi trvanlivých originálních krajek. Paličkování jsme si mohli i vyzkoušet a mnohé z nás dost zaujalo. A tak kdyby měl náhodou někdo doma hrdule, paličky či vzory po babičce a neví, co s tím, tak my si s tím rádi poradíme.

Může jít o obrázek uvnitř Může jít o obrázek 13 lidem , dítěti , sedícím lidem , stojícím lidem a indoor

Epocha matematiky… hodně venku:-)

Epochové vyučování bývá zpravidla dvou až čtyřtýdenní blok, ve kterém se žáci intenzivně zabývají jedním předmětem (český jazyk, matematika, kreslení forem v nižších ročnících, vlastivěda, přírodověda, zeměpis, přírodopis, chemie, fyzika), a to v rámci ranní výuky. U nás ve škole začíná epocha v 8:15 a končíme v 10:15. Díky intenzitě se mohou děti mnohem hlouběji ponořit do probíraného učiva, tématu a jeho atmosféry. Tato dvouhodina je dále rozdělena na rytmickou, vyučovací a vyprávěcí část, kde jsou skrze různorodé aktivity oslovovány vůle, cit a rozum.
V 1. a 2. třídě jsme teď měli epochu matematiky, kterou jsme z velké části prožili venku. Často začínáme honičkou „Červený a černý“ – kdy děti vybíhají a chytají podle výsledku určitého příkladu, tvoří „Molekule“ ze svých těl. Počítají, kolik mají oči, uší a prstů…
Venku také procvičujeme pamětně počítání, slovní úlohy a zapisujeme výsledky. Tvoříme skupiny z určitých přírodnin, které poté rozkládáme po dvou, třech čtyřech. Ve druhé třídě se soustředmí na násobkové řady – a ty vyhledáváme na lístečkách a sestavujeme, běháme je, skáčeme – na chodníku či se švihadlem a lanem, vyříkáváme je spolu s házením míče či v rytmu a kruhu předáváme rýžoové pytlíčky kamarádům.
Ve třídě pokračujeme rytmickou částí, kdy si společně po průpovědi říkáme tematické básničky, říkadla a jazykolamy, které vybíráme dle ročního rytmu. Také hrajeme na pentatonické flétničky a zpíváme.
Po rytmické části se ponoříme do samostatné či skupinové práce v pracovním sešitě. Využíváme různé pomůcky a procházíme jednotlivá prostředí Hejného matematiky.
Závěr vyučování věnujeme hodnocení, sociálním aktivitám a vypravování. V první třídě se vyprávějí pohádky, aby dětem pomáhaly upevňovat důvěru v život a uvědomit si sílu dobra a zla. Ve druhé třídě jsou to příběhy zvířat z bajek a legendy o světcích.
Pak už si jen s vděčností popřát dobrou chut, poděkovat a pustit se do dobrých svačinek…
 
 Může jít o obrázek 3 lidem , dítěti , stojícím lidem a venkovnímu  Není k dispozici žádný popis fotky.  Může jít o obrázek 2 lidem , stojícím lidem a trávníku

Setkání s Milanem Horákem

Zakládající člen Akademie waldorfské pedagogiky – Milan Horák – dnes oblíbený pedagog na waldorfském lyceu v Praze, kněz Obce křesťanů a lektor seminářů Waldorfský učitel, odkud ho známe i my – učitelé Svobodné školy, přijel do Chotěboře.
Měl zde připravené programy pro naše žáky v 6. – 7. třídě. a i ve 3. třídě – o židovských králech skrz vyprávění příběhů.
Na večerním setkání pro pedagogy, rodiče a veřejnost nám charakterizoval jednotlivá věková období z pohledu waldorfské pedagogiky a objasnil nám, co je náplní jednotlivých ročníků ZŠ a proč.
 
328991554_928572074961843_6213154512120370455_n 329358487_1320096418783361_6219503231163752296_n

Máte zájem o pravidelné informace o škole?

Formulář se odesílá, počkejte prosím...

Svobodná škola Chotěboř na Facebooku