Pedagogická koncepce

Inspirace různými pedagogickými a výchovnými přístupy:


Vytvořit bezpečné prostředí a zachovat vnitřní motivaci učit se:

 • bez známkování, zkoušení, soutěžení a srovnávání, pouze vyžádaná popisná zpětná vazba. (Neučíme se kvůli známkám, ale kvůli tomu, že nás věci zajímají a chceme jim přijít na kloub. O tom, proč známky, srovnávání, ale i třeba pochvaly dětem škodí, mluví známá psycholožka Jana Nováčková na videu v odkazech.)
 • otevřená a respektující komunikace (děti se nebojí komunikovat s průvodci/dospělými, protože ví, že jsou tady pro ně)
 • respektujeme individualitu dítěte (každé dítě potřebuje jinou míru podnětů, jiné tempo v různých předmětech, děti mají vliv na obsah, způsob, tempo a hloubku svého učení)
 • přátelské a podnětné prostředí s velkou mírou svobody
 • pedagog  je průvodcem, ne učitelem, děti si s ním tykají a oslovují ho jménem
 • pravidelně vytváříme prostor pro sdílení, učíme se pracovat s emocemi

Učit  se životem, skutečnými situacemi, na skutečných věcech
O tom, proč dáváme velký prostor praktickým činnostem, řemeslům a ručním pracem si můžete přečíst v druhé polovině tohoto příspěvku.
img_8145

Zachovávat či vytvářet intenzivní vztah k přírodě, ke všemu, co roste a vyvíjí se
img_8048

Při práci s dětmi využíváme efektivní metody a formy:

 • konstruktivistický přístup (dětem se nepředkládají hotové poznatky, ale vytváří se jim prostor pro experimentování, objevování, porovnávání, zobecňování)
 • projektové učení – je založeno na propojení teorie a praxe a vede žáky k vlastní činnosti, experimentování, kreativitě a učení v souvislostech
 • učení všemi smysly – děti se učí probíranou látku za pomoci zapojení všech smyslů
 • učení v souvislostech – děti se učí své znalosti propojovat, hledat mezi nimi souvislosti, spojovat je ve větší celky
 • matematika – čerpáme z waldorfské didaktiky a propojujeme s prvky Hejného matematiky, oba přístupy mají hodně společného a výborně se doplňují
 • dva jazyky od první třídy – angličtina a francouzština – první tři roky bez psaní a čtení, především pomocí jazz chants (rytmus, pohyb, praktická slovní zásoba)
 • specifický přístup máme i k výuce čtení a psaní
  14517670_1043275089101830_4632903496158435978_n

Exkurze, výlety, kulturní akce, návštěvy  v dílnách, farmách… (včelař, zahradník, výrobce bubnů, chovatel hospodářských zvířat, truhlář, košíkář atd.)

Chod roku je provázen slavením svátků – Václavská slavnost, Michaelská slavnost, Martinská slavnost, Adventní spirála, Studánková slavnost, Masopust, Svatojánská slavnost…
img_1564

Výstupy vzdělávání formou portfolia

Rodiny dětí jsou nedílnou součástí školy

 • rodiče (rodiny) spoluvytváří pedagogicko-filozofickou koncepci, atmosféru i samotné dění ve škole. Mohou nabídnout ostatním nahlédnutí do své profese či zájmů nebo se jednoduše účastnit školního dne se svými dětmi. Podílí se na veškerém životě školy včetně slavností, exkurzí a výletů. Mnohé z programů školy budou otevřené i přítomnosti sourozenců, prarodičů nebo přátel.

Máte zájem o pravidelné informace o škole?

Formulář se odesílá, počkejte prosím...

Svobodná škola Chotěboř na Facebooku