Proměny areálu Horního Mlýna

               

Proměnit školní pozemek na prostor vhodný pro venkovní výuku a posílit kontakt dětí s přírodou umožnila dotační výzva 7/2019 “Přírodní zahrady” Státního fondu životního prostředí schváleným ministrem životního prostředí a výzva Kraje Vysočina “Sportoviště, klubovny a táborové základny 2022”.

Celkový záměr majitele areálu Horního Mlýna spočívá v jeho postupné regeneraci na multifunkční centrum s hygienickým a odpočinkovým zázemím pro  široké využití veřejnosti, edukační a komunitní činnosti, a proto bylo požádáno o dotaci na pořízení zázemí pro subjekt inspirovaný konceptem lesní mateřské školy a dotaci na vybudování a úpravy venkovních areálů a pozemků základní školy.

Zázemí Šalamounkův Dvoreček

Díky tomuto grantu byl pro aktivity lesního dětského klubu Šalamounkův Dvoreček pořízen altán, který umožňuje dětem z Šalamounkova Dvorečku celoročně pobývat venku, sledovat změny v závislosti na ročních obdobích, poznávat vztahy rostlin a zvířat k danému území, vnímat ekologické souvislosti a biologickou rozmanitost.

Terasa altánu poskytuje zastřešené zázemí nejenom pro dětský klub Šalamounkův Dvoreček, ale i pro širokou veřejnost. Kromě altánu mohla být v tomto areálu vybudována šopa, poskytující tolik potřebné úložné prostory.

Zahrada Horní Mlýn

Protože žáci Základní školy Svobodné školy Chotěboř a předškolní děti z dětského lesního klubu již dva roky využívají areál Horního mlýna jako zázemí pro vzdělávací aktivity v přírodě “učení se venku”, byla v rámci tohoto projektu byla vybudována přírodní zahrada, která slouží k výuce ve venkovních prostorách. Zahrada je celoročně využitelná, je rozčleněna do několika funkčních zón: hospodářská část (chov zvířat, pěstitelství), učební zóna (přírodní učebna, oddychová a pozorovací část, edukativní prvky).

O provoz a údržbu zahrady se společně s dětmi a učiteli starají členové spolku SPRSV. 

       

 

Výprava za Tutanchanomen

V rámci dějepisné epochy  navštívili žáci 4. – 5. třídy výstavu TUTANCHAMON v Brně na Výstavišti a tím se ponořili ještě hlouběji do učiva o Egyptu. Nadchlo je to, úplně! Poté  se zamýšleli i nad tím, že sny se plní… pokud jim věříme a jdeme si za nimi, jako šel archeolog Howard Carter už od svých klukovských let.

Tak se nebojme SNÍT

319176858_5467321310030497_5620424034630786392_n  319499123_5467322176697077_9001134622113560110_n

INSPIROMAT MALOTŘÍDNÍCH WALDORFSKÝCH ŠKOL

Část našeho pedagogického kolegia využila možnost zúčastnit se setkání – INSPIROMATU MALOTŘÍDNÍCH WALDORFSKÝCH ŠKOL, kdy jsme společně sdíleli s čím máme dobré zkušenosti – jako učitelé, jako školy, jak propojovat výuku (témata) spojených ročníků v epochách (co lze učit 2 ročníky zároveň, kdy učivo zařadit s ohledem na věk „skupiny“,…), jak na to, když je ve třídě více učitelů – asistent, odborný učitel. Plánovali jsme společné setkání a akce pro naše žáka (Olympiádu, Rytířskou slavnost aj..). Aby celé setkání bylo „dýchající“, prožili jsme společný workshop malování suchou křídou, tanec i zpívání.
Děkujeme všem zúčastněným školám z Čech i Slovenska, hlavně Divizně v Kuřimi, kde se celé setkání uskutečnilo.

315633699_5400943316668297_4210849566055029549_n 315854838_5400943470001615_148806566973477284_n 315868331_5400943330001629_7480809281418856353_n

Třeťáci a jejich políčko

Už roste. Pšenice, kdybyste nepoznali. Aneb výsledek epochy polních prací u letošních třeťáků. Na konci příspěvku zážitky „z natáčení“. 
Polní práce jsou součástí dlouhodobějšího projektu „od zrna ke chlebu“, který může začít už v první třídě pohádkou Kuřátko a obilí, její dramatizací a poznávání druhů obilí.
Každoročně pak mají děti u nás na školní slavnosti na sv. Václava možnost vyzkoušet si vymlátit obilí cepem, umlít ho na kamenném mlýnku, upéci si něco z připraveného těsta.
V rámci výuky se třeťáci dozvídají různé zajímavosti k růstu semínek, k tomu, co potřebují a jak vůbec připravit záhon, pole. Jak se připravovalo dříve… Seznamují se s různými druhy obilí (učitel si je o prázdninách i s kořínky nasbírá) – i hmatem, čuchem, chutí. Vše zapisují a výtvarně ztvárňují do epochového sešitu.
Ale hlavně dělají svoje políčko, ideálně vše, aby si zkusili těžkou práci a úsilí, které je před chlebem. Má to i další souvislosti, ale to by bylo na dlouho.
O prázdninách ideálně sklidí obilí, na slavnosti vymlátí, umelou a pak pečou chléb. Letos pekli kváskový a prošli celým procesem od zadělání těsta s žitným kváskem, kynutí, převálení, další kynutí, pečení, potírání vodou. Potom se podělili s celou školou. Byl vynikající!
My třeťáci máme políčko velké 1m2 na 1 dítě. Zakládali jsme na zelené louce. V tento den jsme byli velice rádi za to, že máme ve třídě tolik kluků plných energie. To pak člověk ocení i to, co se jindy zas tak přínosné nemusí zdát.
Kluky to moc bavilo a nechtěli holky pustit k práci. Jenže ty chtěly ty o tom nechtěly ani slyšet. Jedna slečna pak uvažovala: „Jsem ráda, že to děláme ve škole, doma bych to zkusit nešla a nezjistila bych, jaká je to zábava.“
Naštěstí dětem nadšení vydrželo celý vyučovací den (dokonce i o přestávce) a před obědem bylo políčko připraveno na zasetí i se zapraveným kompostem. Ten jsme nabrali u školy – to, co jsme vyprodukovali a co se nám tak pěkně změnilo v hnojivo.
Další den jsme jen zaseli a radovali se z každého deštíku, který nám políčko zalil.

Poznámka k fotkám: Děti se u nás učí psací písmo ve třetí třídě. Takže kdo chce, píše si zápisy psace, kdo si na to zatím netroufá, píše tiskace a psací písmo trénuje na jednotlivých slovech.

MlýnFEST 2022

mlynfest 2022

PROGRAM:

13:00 – začátek MlýnFESTU 2022

13:15 – úvodní slovo – moderování

13:30 – koncert školní holčičí kapely Bosonožky 

13:45 – Michal a Marta Hájkovi (3 písně, klavír, zpěv)

14:00 – proslov David Šafránek, Michal Bačkovský a Bára Polívková

14:15 –  Michal a Marta Hájkovi (3 písně, klavír, zpěv)

14:30 – divadélko pro nejmenší – O kapičce

14:45 – koncert – Madam v triku

16:00 – koncert – Martin Kyšperský a TRIO

17:00 – Tanec 5 rytmů – s živou hudbou na sále

17:00 – Přibyslavská pimprlata – loutkové divadlo

18:00 – koncert – Vladimír Václavek

20:00 – konec

další doprovodný program: fotokoutek / prohlídka rekonstruované části budovy / stánky lokálních výrobců / chůdochodci / stánek Červeného kříže / výstava starých fotografií HM / dílničky pro děti / bohaté občerstvení / malování hennou / malování na obličej a tetování

 

Foto z loňského ročníku zde: https://www.hornimlynchotebor.cz/mlyn-fest/

ŠKOLNÍ DNY

PROJEKTOVÝ DEN – KRÁSA NA MLÝNĚ
Ve Svobodné škole Chotěboř vždy první týden v měsíci pořádáme společný tématický projektový den. Březnový měl téma KRÁSA NA MLÝNĚ. Ráno každá třída předvedla ostatním dětem něco ze své každodenní činnosti – básničky z rytmické části epochy, tématické písničky či divadlo. Pak jsme se vrhli ven a začali zkrášlovat okolí Mlýna. Každý si mohl vybrat skupinku, která ho lákala a kde se potká s kamarády z ostatních ročníků. Vybírat se mohlo například mezi připravou venkovní učebny, čistění tůňky, hrabání listí a upravou louky, vyrábění skřítků a domečků pro ně. Ohřáli jsme se u ohně a bylo nám fajn.

ČÍTÁNKOVÁ SLAVNOST VE 2. TŘÍDĚ
Naši druháci měli rodinnou čtenářskou (čítankovou) slavnost. Byla to oslava jejich čtenářských dovedností a zároveň byli obdarováni. Rodiče jim několik měsíců tajně po nocích tvořili čítanku. Psali, malovali, lepili, tvořili desky, … a nejen oni, zapojila se často celá široká rodina, kamarádi i sourozenci dětí. Dokonce i druháci měli ve své čítance své obrázky, aniž by to tušili.
Slavnost začala společným rodinným čtením. Každý druhák měl za úkol doma vybrat knihu, kterou chce číst se svojí rodinou. Potom si na začátku slavnosti připravil pro ty svoje „hnízdečko“, kde se jim bude hezky číst. Celá rodina se střídala ve čtení knihy.
Po společném čtení se rodiče odebrali připravit dětem ven čtecí „šipkovanou“. Děti měly na různých místech venku připravené karty s popisem, kam se mají vydat dál. Na konci cesty na ně čekal poklad – jejich rodina a čítanka.
Tu si potom společně prohlíželi a děti se dozvídaly zajímavosti z jejího tvoření, nacházely v ní svoje obrázky, obrázky od rodičů, sourozenců, babiček a dědečků. Někdo byl obdarován i od svých kamarádů.
Po slavnosti jsme si na ohni připravili večeři. Někteří druháci na mlýně přespávali. Večer jsme ještě čítanky prohlíželi a sdíleli si, co jsme se o nich dozvěděli. V čítankách jsou i vynechaná místa, aby měly děti možnost si čítanku samy dotvořit. Toho se také hned někteří chopili.
Druhý den jsme čítanku prohlédli i s ostatními spolužáky (i s dospěláky) a přečetli si báseň o naší škole, kterou vymyslela jedna maminka druháka přímo do čítanky. Mnohé děti si právě k této básničce samy malovaly obrázek své školy.
Čítanky jsou nádherné, každá je originální, každá je umělecké dílo. Je vidět, že jsou tvořené s velkou láskou. Je to pohlazení pro oči i duši pro nás pro všechny, kteří máme možnost tato díla potkávat.
Díky všem rodičům, že jste se s takovým nadšením zapojili a vytvořili dětem, věřím, nezapomenutelný zážitek!

EPOCHA ŘEMESEL VE 3. TŘÍDĚ
Třeťáci v naší škole mají v 3. třídě epochu ŘEMESEL, kde se mají setkat, seznámit se a na vlastí kůži vyzkoušet různá řemesla. Ty letošní již navštívili truhláře, kováře, skláře a v minulých dnech i keramičku ve Ždáře nad Sázavou. Výlet spojili i s návštěvou Zelené Hory a procházkou po chodníčkách kolem rybníka u zámku.

EPOCHA ROSTLIN VE 4. A 5. TŘÍDĚ
V 4.-5. třídě jsme v minulých dnech otevřeli EPOCHU ROSTLIN. V lese jsme hledali a pozorovali mechy a kapradiny. Pokoušeli jsme se je podle klíče určit a zjistili, jak je to složité. Uvědomili jsme si, kde kolem nás rostou, proč a co k životu potřebují. Už víme, jak v tomto období vypadají a chceme je pozorovat dál i v dalších ročních obdobích. Porovnávali jsme je s ostatními rostlinami – jaké mají části těla, jak se rozmnožují. Na tuto epochu máme speciální sešity, kam si vše zapisujeme a malujeme.

DARUJTE SMYSLUPLNÝ DÁREK – SVĚTLO PRO NAŠE DĚTI

Dlouho jsme se bez venkovních světel obešli, s kratšími dny a živějším děním v budově (například pořádáním kroužků, kurzů, workshopů, přednášek a soukromých akcí) je potřeba to vyřešit.
 
Pojďte před Vánoci rozsvítit naši školu!
 
Můžete si adoptovat jedno svítidlo (případně to dát někomu jako dárek) nebo nám zajistit světlo na dlouhou dobu venku i uvnitř budovy. Darovací certifikáty i originální poděkování máme nachystané!

Není k dispozici žádný popis fotky.

Může jít o obrázek outdoors a tree

Máte zájem o pravidelné informace o škole?

Formulář se odesílá, počkejte prosím...

Svobodná škola Chotěboř na Facebooku