ŽIDOVSKÁ KULTURA.. VE TŘETÍ TŘÍDĚ

Třeťáci se letos seznamují mimo jiné i s židovskou kulturou. A tak si letos přiblížili i svátek Pesach, obdobu křesťanských Velikonoc.
Pesach letos začíná právě dnes. Je to osmidenní svátek, který se vztahuje k odchodu Židů z Egypta. Po celou dobu svátku se jí pouze nekvašené pečivo – macesy. Oslavě předchází půst prvorozených, je nutno připravit i dům, který se musí očistit od chamec (všeho kvašeného a kynutého). V předvečer svátku se koná rodinná oslava (seder), při které se předčítá Hagada (příběh o vyvedení Židů z Egypta).
My den začali židovským tancem Šabat šalom (sabat je židovská sobota, den odpočinku, kdy se nepracuje, případně se zpívá a tančí).
Před svačinkou jsme si připravili sederovou hostinu (ne vše ovšem pravé kvality) – macesy (nekynuté chleby), vejce vařená natvrdo připomínající tvrdý život v Egyptě, maror (hořké byliny, v našem případě bršlici, pampeliškové listy a medvědí česnek), víno (měli jsme připravený i pohár pro proroka Eliáše). A vlastní svačinky dětí, takže hostina obsahovala i chamec (kynuté, kvašené potraviny), což by správně nešlo.
Zkontrolovali jsme, zda prvorození drželi půst a pustili jsme se do hodování a vyprávění. Protože právě vyprávění a čtení je nedílnou součástí sederové večeře pro udržení tradice a příběhů v povědomí dalších generací.
A milí rodiče, kdybyste stáli o zážitek sederové večeře, myslím, že by Vám ji děti zvládli zprostředkovat …
A pokud čtou nějací znalci židovské kultury, budeme rádi za zpětnou vazbu, jestli máme nastudováno dobře.

Může jít o obrázek 1 osobě , jídlu a indoor

Máte zájem o pravidelné informace o škole?

Formulář se odesílá, počkejte prosím...

Svobodná škola Chotěboř na Facebooku