ŠKOLNÍ DNY

PROJEKTOVÝ DEN – KRÁSA NA MLÝNĚ
Ve Svobodné škole Chotěboř vždy první týden v měsíci pořádáme společný tématický projektový den. Březnový měl téma KRÁSA NA MLÝNĚ. Ráno každá třída předvedla ostatním dětem něco ze své každodenní činnosti – básničky z rytmické části epochy, tématické písničky či divadlo. Pak jsme se vrhli ven a začali zkrášlovat okolí Mlýna. Každý si mohl vybrat skupinku, která ho lákala a kde se potká s kamarády z ostatních ročníků. Vybírat se mohlo například mezi připravou venkovní učebny, čistění tůňky, hrabání listí a upravou louky, vyrábění skřítků a domečků pro ně. Ohřáli jsme se u ohně a bylo nám fajn.

ČÍTÁNKOVÁ SLAVNOST VE 2. TŘÍDĚ
Naši druháci měli rodinnou čtenářskou (čítankovou) slavnost. Byla to oslava jejich čtenářských dovedností a zároveň byli obdarováni. Rodiče jim několik měsíců tajně po nocích tvořili čítanku. Psali, malovali, lepili, tvořili desky, … a nejen oni, zapojila se často celá široká rodina, kamarádi i sourozenci dětí. Dokonce i druháci měli ve své čítance své obrázky, aniž by to tušili.
Slavnost začala společným rodinným čtením. Každý druhák měl za úkol doma vybrat knihu, kterou chce číst se svojí rodinou. Potom si na začátku slavnosti připravil pro ty svoje „hnízdečko“, kde se jim bude hezky číst. Celá rodina se střídala ve čtení knihy.
Po společném čtení se rodiče odebrali připravit dětem ven čtecí „šipkovanou“. Děti měly na různých místech venku připravené karty s popisem, kam se mají vydat dál. Na konci cesty na ně čekal poklad – jejich rodina a čítanka.
Tu si potom společně prohlíželi a děti se dozvídaly zajímavosti z jejího tvoření, nacházely v ní svoje obrázky, obrázky od rodičů, sourozenců, babiček a dědečků. Někdo byl obdarován i od svých kamarádů.
Po slavnosti jsme si na ohni připravili večeři. Někteří druháci na mlýně přespávali. Večer jsme ještě čítanky prohlíželi a sdíleli si, co jsme se o nich dozvěděli. V čítankách jsou i vynechaná místa, aby měly děti možnost si čítanku samy dotvořit. Toho se také hned někteří chopili.
Druhý den jsme čítanku prohlédli i s ostatními spolužáky (i s dospěláky) a přečetli si báseň o naší škole, kterou vymyslela jedna maminka druháka přímo do čítanky. Mnohé děti si právě k této básničce samy malovaly obrázek své školy.
Čítanky jsou nádherné, každá je originální, každá je umělecké dílo. Je vidět, že jsou tvořené s velkou láskou. Je to pohlazení pro oči i duši pro nás pro všechny, kteří máme možnost tato díla potkávat.
Díky všem rodičům, že jste se s takovým nadšením zapojili a vytvořili dětem, věřím, nezapomenutelný zážitek!

EPOCHA ŘEMESEL VE 3. TŘÍDĚ
Třeťáci v naší škole mají v 3. třídě epochu ŘEMESEL, kde se mají setkat, seznámit se a na vlastí kůži vyzkoušet různá řemesla. Ty letošní již navštívili truhláře, kováře, skláře a v minulých dnech i keramičku ve Ždáře nad Sázavou. Výlet spojili i s návštěvou Zelené Hory a procházkou po chodníčkách kolem rybníka u zámku.

EPOCHA ROSTLIN VE 4. A 5. TŘÍDĚ
V 4.-5. třídě jsme v minulých dnech otevřeli EPOCHU ROSTLIN. V lese jsme hledali a pozorovali mechy a kapradiny. Pokoušeli jsme se je podle klíče určit a zjistili, jak je to složité. Uvědomili jsme si, kde kolem nás rostou, proč a co k životu potřebují. Už víme, jak v tomto období vypadají a chceme je pozorovat dál i v dalších ročních obdobích. Porovnávali jsme je s ostatními rostlinami – jaké mají části těla, jak se rozmnožují. Na tuto epochu máme speciální sešity, kam si vše zapisujeme a malujeme.

Máte zájem o pravidelné informace o škole?

Formulář se odesílá, počkejte prosím...

Svobodná škola Chotěboř na Facebooku