Kreslení forem

Kreslení forem je jedním ze specifických vyučovacích předmětů waldorfské pedagogiky a i naši žáci Svobodné školy Chotěboř se s ním setkávají již od prvního ročníku. První dva roky v rámci epochového vyučování, od třetí třídy je dotováno jednou hodinou týdně.
Jeho základem jsou dynamická lineární cvičení, která zpočátku slouží zejména k nácviku obratnosti dětské ruky a rozvíjení motoriky, využívané dále při výuce psaní písmen a číslic. Postupně však kreslení forem oblast písma dalece přesahuje, zúročí se v geometrii, má i terapeutický a diagnostický rozměr. Tím, že se dítě učí vnímat zákonitosti mezi jednotlivými částmi své kresby a zároveň sledovat vztah mezi kreslenou formou a jejím pozadím, vyvíjí se v něm cit pro kompozici a perspektivu.
Na formy jsme se zaměřili i na prvním rodičovském setkání, kdy si dospěláci (stejně jako jejich děti ve škole) zkusili formy nejprve prožít celým tělem a danou formu chodili venku. Poté si jí mohli vyzkoušet na tabuli, papír a pokud si byli tahy jistější tak i do sešitu. Zažili si přesně to, co prožívají jejich děti ve školních lavicích… a docela si to užili
 
Více fotek na našem FB:
https://www.facebook.com/svobodnaskolachotebor/photos/pcb.3164178767011441/3164172330345418
 
 
 
 

Máte zájem o pravidelné informace o škole?

Formulář se odesílá, počkejte prosím...

Svobodná škola Chotěboř na Facebooku