Náš tým

PRŮVODCI PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

Mgr. Magda Hübnerová

Vzdělání: 
2001 – Gymnázium Chotěboř
2008 – Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze – Učitelství pro ZŠ a SŠ český jazyk a literatura a základy společenských věd
aktuálně – ve 3. ročníku kreditovaného semináře Waldorfský učitel na Akademii waldorfské pedagogiky

Kurzy:
Respektovat a být respektován

Praxe:
– učitelka ČJ a ZSV na EDUCAnet – Soukromé gymnázium Kladno
– referentka vzdělávacího oddělení České školní inspekce ČR
– lektorka waldorfského Klubu pro předškolní děti Hnízdo, Studio Paleta, o. p. s.

Mgr. Pavla Sedláčková

Vzdělání: 
1985–1989 Gymnázium Most
1997–2001 Pedagogická fakulta Masarykovy university v Brně, obor anglický a francouzský jazyk a literatura
2015–2017 Kurz intuitivní pedagogiky (Intuitivní pedagogika, z.s.)
2015–2018 Waldorfský učitel (Akademie waldorfské pedagogiky, z.s.)

Kurzy:
Respektovat a být respektován, Kurz intuitivní pedagogiky, Letní škola Asociace lesních MŠ (2013-16), Letní kurzy waldorfské pedagogiky 2015-2019, Metodické pedagogické semináře (Vliv médií na děti, Práce třídního učitele, Pracovní vyučování pro nižší stupeň), Interní jazykový seminář 2019/2020


Mgr. Eva Pospíchalová


Vzdělání:
1997 – 2001 Obchodní akademie, Jihlava
2001 – 2005 Pedagogická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích – Učitelství pro 1. stupeň ZŠ, specializace na TV

Kurzy:
Čtením a psaním ke kritickému myšlení, Dílna čtení, MEJA – jazykový kurz Aj, Klíč k jazykům, Základní skupiny kreativních metod, Konceptuální učení – příprava dětí se speciálními vzdělávacími potřebami na vstup do školy, Certifikát o dosažení základních uživatelským ICT znalostí a dovedností, Učíce učíme se, aneb rozvoj matematické gramostnosti žáka i učitele (H-mat), Festival pedagogické inspirace, Efektivní rodičovství, Druhý krok – primárně preventivní program pro pedagogy a poradenské pracovníky ve školství, Rozvoj metodických dovedností pro pořádání prožitkových kurzů v přírodě, Osobnostní a sociální výchova A, Využití trampolíny ve výuce, Prvky ucelené rehabilitace v praxi, Zdravá abeceda, Hurá z lavic, Lesní ekosystém napříč předměty (Les ve škole), Badatelství, Letní kurz waldorfské pedagogiky 2019

Praxe:
– učitelka 1. stupně – Základní škola a mateřská škola Dobronín


KOORDINÁTOR

Mgr. Petra Polívková
– učitelka výtvarného oboru na ZUŠ Chotěboř, grafička a dyzajnérka, maminka dvou žáčků Svobodné školy Chotěboř
– stará se o komunikaci se zájemci o školu, propagaci a praktické věci týkající se provozu školy

KOLEGIUM
Na vzniku a chodu školy se podílí skupina lidí nadšených pro inovativní vzdělávání. Přináší své zkušenosti z různých oborů a spoluurčují směřování Svobodné školy Chotěboř. Kromě průvodců a koordinátora, jsou členy týmu Mgr. Jana MotlováIng. Jakub Hübner, Ph.D.

 

Máte zájem o pravidelné informace o škole?

Formulář se odesílá, počkejte prosím...

Svobodná škola Chotěboř na Facebooku