Náš tým

PEDAGOGOVÉ – průvodci  pro školní rok 2017/2018

Mgr. Magda Hübnerová

 

Mgr. Pavla Sedláčková

Už na základní škole mi všichni říkali, že ze mne bude paní učitelka. Tomu jsem se úspěšně bránila po mnoho dalších let. Po ukončení gymnázia jsem se věnovala více přírodě a manažerské a lektorské práci v neziskovém sektoru. Svému osudu jsem nicméně neutekla a v roce 1998 jsem nastoupila na Pedagogickou fakultu Masarykovy university s aprobací anglický a francouzský jazyk a literatura pro druhý stupeň základní školy. Povinná praxe ve škole mne ale natolik odradila, že jsem po ukončení VŠ v této práci nepokračovala. Věnovala jsem se individuální výuce jazyků.
Během několika dalších let jsem absolvovala několik terapeutických výcviků a seminářů, jako např. Rodinné konstelace a pohyby duše a Hypnóza podle Ericksona a NLP u německého terapeuta B. J. Zeilhofera, Tréninku systemických a rodinných konstelací u J. Bílého a celé řady dalších seminářů, jako např. Satori u německé psycholožky Ursuly Cording, Esence s B. J. Zeilhoferem či Praktická intuice a Reiki u Marci a Karla Daňkových.
Tato nová zkušenost a hlavně i následná terapeutická praxe mne nicméně vrátila zpět k dětem. Když jsem zjistila, že většina našich problémů pochází z období dětství, začala mi dávat více smysl prevence než následné „hašení požárů“.
V roce 2007 jsme se s manželem a synem přestěhovali z Brna na Vysočinu . Krátce na to jsme ve Vilémově založili s dalšími maminkami Rodinné centrum. Po narození druhého syna jsem už věděla, že pro něho chci jiný přístup, než je v běžných mateřských školkách, a také mnohem užší kontakt s přírodou. Proto jsme v roce 2010 s Lucií Peškovou založily lesní mateřskou školu ve Vilémově. 
Jak mladší syn a pak ještě dcera dorůstaly, začali jsme přemýšlet o základní škole. Ze všech pedagogických metod, které znám, se mi zdá pro děti nejvstřícnější waldorfská a na ni navazující intuitivní pedagogika. Na podzim 2015 jsem se proto přihlásila na tříletý seminář waldorfské pedagogiky pro třídní učitele a semináře intuitivní pedagogiky, kam jezdím dodnes.
Jsem velmi ráda, že mám tu čest být průvodkyní první skupiny dětí Svobodné školy Chotěboř.

 

 

Mgr. Bc. Ivan Vrba, DiS.

Moje osobní filozofie vzdělávání:

  • Člověk a jeho mozek byl formován přes ruce a jejich práci.
  • Co si děti „neosahají“, žádné obrázky nenahradí.
  • Je potřeba dopřát dětem svobodu v poznávání svých dovedností s co největší možností pohybu i s podstoupením únosné míry rizika „natlučení si“.
  • Mozek dětí se rozvíjí nejlépe zkoumáním nejbližšího okolí všemi smysly – příroda poskytuje nepřeberné množství vjemů a podnětů – to žádná i sebelépe vybavená místnost nenahradí.

Dosažené vzdělání a praxe:

  • Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií – obor Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy
  • Univerzita Hradec Králové, Pedagogická pakulta – obor Speciální pedagogika.
  • VOŠ Dopravní Praha – Diagnostika motorových vozidel
  • absolvent kurzu Respektovat a být respektován
  • 2010-2017 – učitel na Základní škole Bojanov a v Praktické škole Chotěboř

 

KOORDINÁTOR PROJEKTU, kontaktní osoba

Mgr. Petra Polívková

tel. 775 174 117

 

Realizační tým
Na vzniku a chodu školy se podílí skupina lidí nadšených pro svobodné vzdělávání. Využíváme zkušeností ze svých profesí v oblastech pedagogiky, lektorské činnosti, managementu, státní správy (ČŠI) apod.
Metodický tým tvořící pedagogickou koncepci – Mgr. Pavla Sedláčková, Mgr. Ivan Vrba, Mgr. Petra Polívková, Mgr. Magda Hübnerová, Ing. Jakub Hübner, Ph.D..
Svobodná škola Chotěboř je zaštítěna Spolkem pro rozvoj svobodného vzdělávání, z.s.

Máte zájem o pravidelné informace o škole?

Formulář se odesílá, počkejte prosím...

Svobodná škola Chotěboř na Facebooku